Alle skolebusser har setebelter

Ny forskrift gir økt sikkerhet i skolebussene. Setebelter og sitteplasser for elever med krav til skoleskyss i Buskerud.

- Vi har nå sørget for at det er sitteplasser med setebelte til alle elevene som omfattes av de nye forskriftene, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Det var i fylkestinget rett før sommerferien at politikerne vedtok å gi en ekstrabevilgning, slik at alle bussene som frakter elever til videregående skoler i fylket nå har setebelter.

Bussparken har i tillegg økt med elleve busser. De ekstra bussene er satt inn i Røyken, Hurum, Kongsberg og midtfylket.

- Nå er det viktig at alle bruker belte, sier Johansen.

- Vi så nylig en buss som veltet hvor alle passasjerene satt fastspent uten at noen ble alvorlig skadet, fortsetter han.

Ny forskrift fra samferdselsdepartementet
Det er en ny forskrift som trådte i kraft 1. juli som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss etter opplæringsloven har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen.

Kravet gjelder ikke for bybusser i bussklasse 1 (kommunene i Drammensområdet).

Les også: Har du rett til skyss til videregående skole?

- Vi er glad for kravet om at skolebarn skal sikres i buss og har anbefalt denne lovendringen, sier Trond Johansen.

Forskriften sikrer likt og trygt skoleskysstilbud uavhengig av hvor man bor.

- Vi hadde allerede ivaretatt dette der hvor bussene kjører over 60 km i timen med skolebarn. Vi hadde påpekt at dette ville koste ekstra 10 mill. kr pr år og bedt om å få dekket dette.

- Med ca 10% inndekning fra regjeringen, måtte fylkeskommunen dekke det meste av utgiftene. Det har vi funnet en løsning på framover, avslutter Trond Johansen.

For ytterligere informasjon:
Trond Johansen, leder for hovedutvalget, 90 99 80 95.


Publisert 15. august 2013, oppdatert 28. mars 2014.