Anleggstart for fv 40 Bogstrandhøgda

Utbedrer vegen og lager helt ny og rettere trasé. Fylkeskommunen bruker 75 millioner kroner på fylkesveg 40.

- Vi ønsker å styrke vedlikeholdet på vegene våre, og nå kan vi endelig starte opp det som er et viktig prosjekt for oss, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Sammen med varaordfører i Rollag, Per T Hellumbråten, markerte han tirsdag ettermiddag oppstart for det omfattende anleggsarbeidet.

Arbeidet på fylkesveg 40 mellom Helle og Lofthus i Numedal er det største enkeltprosjektet på fylkesvegene i Buskerud i år.

Sprenger bort 135 000 kubikk stein
Fylkeskommunen vil bruke 75 millioner kroner på å utbedre og legge deler av vegen i ny trasé.

Ved Bogstrandhøgda skal blant annet hele 135 000 kubikkmeter med stein sprenges vekk.

Arbeidet forventes ferdig senhøsten 2014 og det er den færøyske entreprenøren Articon som skal utføre arbeidet.

Verdiskapning i lokalsamfunnet
- Det er spennende at Statens vegvesen har valgt en færøysk entreprenør, og de vil helt sikkert levere et godt prosjekt, mener fylkesordføreren.

- De har valgt å bruke en del lokale aktører til å gjennomføre prosjektet, så det kommer også verdiskapning i lokalsamfunnet, og det er viktig for oss, sier Eriksrød.

Fylkesordføreren legger til at politikerne i fylkestinget får se anleggsarbeidet med egne øyne under en befaring 22. august.

- Nå håper vi storting og regjering kan følge opp med mer penger til fylkesvegene våre som har store utfordringer, avslutter Morten Eriksrød.


Publisert 19. juni 2013, oppdatert 28. mars 2014.