Åpnet ny gang- og sykkelvei til 44 millioner

- Jeg er så glad at jeg nesten ikke har ord for det! sier Tone Bergflødt, som har ivret for den nye gang- og sykkelveien i Lier.

Torsdag ettermiddag foretok fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) den offisielle åpningen av gang- og sykkelveien langs fylkesveg 21, Vestsideveien i Lier.

Buskerud fylkeskommune har brukt 44 millioner kroner på den nye gang- og sykkelveien som går fra Bilbo til Linjevegen (1,2 kilometer).

- Vi er veldig glade for at vi i dag kan åpne gang- og sykkelveien, og med det legge til rette for at dere som bor og ferdes langs veien kan få en sikker og trygg vei å gå og sykle på.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Gang- og sykkelvei i Lier før og nå

Vestsideveien er skole- og atkomstvei for beboere, vei til Eiksetra og Finnemarka og ikke minst vei mellom Lierbyen og Sylling.

Det har fram til nå ikke vært noe annet enn en smal veiskulder å ferdes på for gående og syklende.

- Jeg er så glad at jeg nesten ikke har ord for det! Det er en stor glede.

Tone Bergflødt, som har ivret for å få en trygg gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelvei i Lier syklist
Tone Bergflødt fikk æren av være første syklist på strekningen under den offisielle åpningen.

- Det var ekstra gøy fordi jeg har vært en veldig pådrive for å få dette til, så jeg var veldig glad for å få det oppdraget, sier Bergflødt.

- Dette er en gang- og sykkelvei som har vært ønsket lenge, og som mange har stått på og jobbet for at skal bli bygget, fortsetter fylkesordføreren.

- De neste generasjonene får stor glede at dette! Det kjennes meningsfullt å ha kjempet for veien, sier Bergflødt.

Gang- og sykkelvei i Lier barnehage
Barn fra Helgerud Barnegård bidro med flott sang under åpningen torsdag.

Lier kommune har prioritert veien på topp i kommunen og det har vært en aktiv beboergruppe som har ivret for gang- og sykkelveien.

- Denne gang- og sykkelveien har vært etterlengtet!

Gunn Cecilie Ringdal (H), ordfører i Lier kommune

- Lykke til med den nye gang- og sykkelveien! Jeg håper at den vil bli brukt mye, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 24. august 2017, oppdatert 24. august 2017.