Åpnet ny gang- og sykkelvei til over 30 millioner kroner

- Dette betyr alt for oss foreldre når det gjelder trafikksikkerhet for barna våre, sier Ellen Marie Bergheim Rønning, FAU-leder ved Røren skole.

Fredag formiddag var det offisiell åpning av den nye gang- og sykkelveien som går langs fylkesveg 61 Semsmoveien i Øvre Eiker kommune.

- Vi håper gang- og sykkelveien vil bli godt brukt og at det vil gi god trygghet og sikkerhet for gående og syklende!

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Ryberg foretok den offisielle åpningen ved Røren skole sammen med ordfører i Øvre Eiker, Ann Sire Fjerdingstad (H) og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Hans Jan Håkonsen.

- Fylkeskommunen prioriterer høyt å sikre skoleveier langs fylkesveinettet vårt, og det er en glede å få være med på åpningen, fortsetter fylkesordføreren.

Buskerud fylkeskommune har brukt 32 millioner kroner på den 1 500 meter lange gang- og sykkelveien.

- En stor dag

Åpning gang- og sykkelvei ved Røren skole foreldre
- En festdag! Fra venstre FAU-leder Ellen Marie Bergheim Rønning, ordfører i Øvre Eiker, Ann Sire Fjerdingsstad og rektor ved Røren skole, Anne Lise Holth.

Beboerne på Røren i Øvre Eiker kommune har lenge kjempet for å få ny gang- og sykkelvei.

- Dette betyr alt for oss foreldre når det gjelder trafikksikkerhet for barna våre.

Ellen Marie Bergheim Rønning, FAU-leder ved Røren skole

- Det er stor trafikk på veien, både i skoletiden og om ettermiddagen. Det har vært jobbet med å få på plass gang- og sykkelvei i mange år, så det er veldig flott at den er blitt så fin som den er blitt, sier FAU-lederen.

- Nå kan barna gå og sykle uten at foreldre og lærere er redde for at det skal skje noe, sier ordfører Ann Sire Fjerdingstad.

- Vi har også en idrettspark like ved skolen, og det at det nå blir en sammenhengende gang- og sykkelvei fra skolen og bort til idrettsanlegget er det mest fantastiske, fortsetter hun.

Røren skole er en barneskole med 315 elever fra 1. - 7. trinn. For skolen er det viktig at barna nå kan ferdes trygt langs fylkesvegen.

- Vi ønsker aktive unger som selv kan gå og sykle, ikke at de ikke blir kjørt til skolen. Det kunne de ikke før - nå er det mulig og det er kjempeflott, sier Anne Lise Holth, rektor ved Røren skole.

Åpning gang- og sykkelvei ved Røren skole vafler
Etter åpningen serverte Vegvesenet «kumlokk-vafler» og brus i skolegården.


Publisert 16. juni 2017, oppdatert 16. juni 2017.