Åpnet to nye veistrekinger

- Den nye gang- og sykkelveien gir barna en tryggere skolevei, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Tirsdag ettermiddag åpnet fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) to veistrekinger i Nore og Uvdal.

Den nye gang- og sykkelveien langs fylkesvei 40 er ca. 550 meter lang, og strekker seg fra Syljerudkrysset i Rødberg sentrum og opp til Vikangrendkrysset.

- Den nye gangveien gir barna en tryggere skolevei, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

I tillegg er det satt opp en ny mur, et helt nytt lysanlegg samt et mye bedre overvannssystem som skal demme opp for regnvann som fosser ned gjennom Rødberg sentrum.

Buskerud fylkeskommune har bevilget 3,6 millioner kroner til tiltaket.

Første syklist var Anne Beate Rye Teigen
Første syklist på gang- og sykkelveien var Anne Beate Rye Teigen.

Litt tidligere samme dag foretok fylkesordføreren den offisielle åpningen av prosjektet fylkesvei 40 Åsly - Kravik.

- Fylkesvei 40, Numedalsvegen, er en av våre viktigste fylkesveger, sier Ryberg.

- Vi åpnet et stort prosjekt på Bogstrandhøgda i fjor. Nå er ett nytt viktig prosjekt på veien ferdig, og vi vil rette stor innsats på denne vegen også i årene framover – da spesielt inn mot å bedre trafikksikkerheten, fortsetter fylkesordføreren.

Prosjektet har gått ut på å utvide vegen i bredden, forsterke kantene og skifte ut massene i vegen slik ar vegen er blitt 7,5 meter bred, og dermed har fått gul stripe mellom kjørebanene.

Svinger er rettet ut og det er satt opp ca. 1 200 meter med nytt rekkverk.

På ca. 600 meter er det ikke gjort tiltak på selve vegen, men man har sikret Hostevetkleiva ved å renske fjell, bolte og sette opp nett.

Fylkeskommunen har brukt 17,5 millioner kroner på prosjektet. Entreprenøren er lokal, Dozerdrift AS.

Første bilist er Henrik M. Sørsdal
Første bilist på den nye veien var Henrik M. Sørsdal.


Publisert 19. oktober 2017, oppdatert 19. oktober 2017.