Bedre fremkommelighet for bussen

Køproblemer Lierstranda - Brakerøya. Nytt kollektivfelt sørger for at bussen kommer lettere fram.

- Det er veldig viktig at bussen kommer seg raskere fram enn bilen fordi det vil gjøre at stadig flere vil velge buss, sier ordfører i Drammen kommune og leder av den politiske styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet, Tore Opdal Hansen.

Sammen med ordførerkollegaene Helene Justad i Lier kommune og fylkesordfører Morten Eriksrød deltok han tirsdag formiddag på åpningen av det nye kollektivfeltet på fylkesveg 282 Strandveien.

Det 700 meter lange kollektivfeltet er et tiltak i Buskerudbyen for å bedre fremkommeligheten for bussen.

- I Buskerudbyen er vi helt avhengige av å ta den enorme trafikkveksten som vi står foran gjennom kollektive transportmidler, sier Opdal Hansen.

- Og da må vi få attraktive kollektivmidler som bussen, poengterer han.

19 550 kjøretøy i døgnet

Det er store køproblemer inn mot rundkjøringen på Brakerøya. Alle bussene fra øst kjører gjennom bebyggelsen på Lierstranda og følger Strandveien frem til der rampen fra E18 og Strandveien møtes.

Tiltaket har kostet 18 millioner kroner og ble brakt på banen av kollektivselskapet Brakar og Statens vegvesen.

- Det er særlig i rushtrafikken at vi merker fordelen av kollektivfeltet, sier bussjåfør Knut Nordahl i Brakar som er godt fornøyd med tiltaket.

- Det blir bedre for oss, sier han.

Kollektivfelt lierstranda ordførere
Regionvegsjef Hans Jan Håkonsen, fylkesordfører Morten Eriksrød, ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen, Bente Espeseth fra Vegvesenet og Lierordfører Helene Justad under åpningen av kollektivfeltet.

- Flere slike tiltak fremover

Les også: Fv. 283 Rosenkrantzgata i Drammen: Mulighetsstudie – utredning om framtidig trafikkløsning og utforming

Buskerud fylkeskommune er med i Buskerudbysamarbeidet. Fylkeskommunen er vegeier og er også ansvarlig for kollektivtrafikken i Buskerud.

Fylkesordfører Morten Eriksrød mener det er viktig å gi bussen prioritet og sier vi vil se flere slike tiltak fremover.

- Vi har store utfordringer med kollektivtrafikken i Drammensregionen, derfor er en slik trasè viktig fordi den gir bussen prioritet, sier fylkesordføreren.

- Det er veldig positivt at statsbudsjettet som er lagt fram nå legger opp til at vi skal få en sammenhengende planlegging av vegsystemene og kollektivhåndteringen fra Dagslett-Linnes og over Lierstranda og inn mot Brakerøya, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 14. oktober 2014, oppdatert 14. oktober 2014.