Beltehelter fikk flere til å bruke setebelte i buss

Ny undersøkelse: Bruken av setebelter blant busspassasjerene i Buskerud har økt fra 35 % til 53 %.

En ny undersøkelse om bruk av setebelter i buss blant over 1 700 passasjerer i Buskerud viser at flere busspassasjerer enn før bruker setebelte.

Les også: Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015

- Det er svært gledelig at andelen har gått opp i alle regioner i Buskerud, og det er en høyere økning i de områdene hvor Beltehelt-kampanjen ble gjennomført.

Olav Skinnes (Sp), leder i hovedutvalget for samferdsel

Ida Haga og Marius Høisveen
Elevene Ida Haga og Marius Høisveen ved Gullaug skole i Lier møtte belteheltene høsten 2015.

Les også: - Kult å møte Belteheltene

Gjennomførte beltehelt-kampanje

Buskerud fylkeskommune gjennomførte høsten 2015 en beltekampanje i samarbeid med BrakarNettbussTrygg Trafikk og Statens vegvesen.

Beltehelt-kampanjen ble gjennomført i Lier, Røyken/Hurum, Ringerike og Midtfylket.

Bakgrunnen for kampanjen var en undersøkelse som ble gjennomført i 2014 som viste at altfor få bruker setebelte i buss.

- Selv om bruken av setebelter har gått opp, er andelen passasjerer som bruker belte i buss fortsatt for lav, sier Olav Skinnes (Sp), hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- I personbil bruker over 90 % belte, og man bør ha tilsvarende mål for buss.

Olav Skinnes (Sp)

Olav Skinnes

Det er i utgangspunktet svært trafikksikkert å reise kollektivt og det skjer få ulykker.

Samtidig er skadepotensialet stort når det først skjer en bussulykke, og det er derfor en stor utfordring at så få passasjerer bruker belte.

- Resultatene viser at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår for å øke trafikksikkerheten for passasjerer i buss, fortsetter Skinnes.

- Forebyggende og holdningsskapende arbeid er nødvendig, og det er satt i gang arbeid med å planlegge en ny Beltehelt-kampanje for høsten 2016.

Olav Skinnes (Sp)

Sikring av skoleelever i buss

Fra 1. juli 2013 skal alle skoleelever med rett til skoleskyss ha tilgang på sitteplass med setebelte.

Buskerud fylkeskommune bevilget ekstra midler til å dimensjonere opp busstilbudet i Buskerud fra og med høsten 2013.

Dette ga alle skolebarn i Buskerud med rett til skoleskyss sitteplass og setebelte. Det er Brakar som er ansvarlig for å utføre skoleskyssen.

Forskriften omfatter ikke skoletransport som foregår med bybusser, såkalt klasse 1-busser.


Publisert 1. april 2016, oppdatert 1. april 2016.