Brakar viderefører støtte til Hallingbussen

Brakar viderefører busstilbudet mellom Geilo – Drammen – Oslo i tråd med avtalen med Nettbuss om drift av Hallingbussen.

Styret i Brakar as vedtok 25. mars å videreføre busstilbudet mellom Geilo – Drammen – Oslo i tråd med avtalen med Nettbuss om drift av Hallingbussen.

I henhold til avtalen skal Nettbuss drive Hallingbussen med offentlig støtte ut 2014.

Hallingbussen ble startet opp som et midlertidig tilbud med økonomisk støtte fra Buskerud fylkeskommune som erstatning for at togtilbudet mellom Hallingdal og Oslo ble lagt ned i 2005.

Intensjonen bak økonomisk støtte til ruten var å bidra til å bygge opp et tilbud som kunne drives kommersielt uten offentlig støtte på sikt.

I siste avtale fra 2011 ble det forhandlet frem en avtale for perioden 01.01.2012 – 31.12.2016. I avtalen er partene enige om en nedtrapping av tilskudd fra 1 000 000 kroner i 2012 via 350 000 kroner i 2014, til 0 kroner i tilskudd for de siste to år av avtalen.

Den grunnleggende forutsetningen var at tilbudet skulle drives videre som et kommersielt tilbud uten offentlig støtte. Den videre drift av tilbudet skal det forhandles om etter åpningen av strekningen Sokna – Ørgenvika, og innen utgangen av 2014.

Buskerud fylkeskommune vil i løpet av 2014 også foreta en utredning av muligheten for å yte økonomisk støtte til kommersielle tilbud som ikke inngår i ordinær konkurranseutsetting.


Publisert 26. mars 2014, oppdatert 28. mars 2014.