Buskerud har flest veger som er godtkjent for tung tømmertranport

Buskerud er det fylket i landet som har størst andel fylkesvegnett som er tilrettelagt for tunge tømmervogntog.

I en undersøkelse utført av Norges Skogeierforbund havner Buskerud på topp.

Siden oktober 2015 til april 2017 har andelen fylkesvegnett som har vært åpnet for 24 meter og 60 tonn gått fra 74 prosent til nå 89 prosent.

- Vi har helt bevisst prioritert å oppgradere bruer som er viktige for tømmertransport.

Olav Skinnes (Sp), leder hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune

Olav Skinnes

Topp 5 - oversikt fylker:

  • Buskerud: 89 %
  • Vestfold: 78 %
  • Telemark: 78 %
  • Østfold: 75 %
  • Aust-Agder: 71 %  

Tillatt vogntoglengde og totalvekt for tømmervogntog ble økt til 24 meter og 60 tonn høsten 2013.

Statens vegvesen, fylkeskommunene og skognæringen har siden da arbeidet for å få åpnet mest mulig av vegnettet for kjøring med «langhenger» og fulle lass.


Publisert 18. april 2017, oppdatert 18. april 2017.