Buskeruds første «trafikksikre kommune»

Denne kommunen er Buskeruds første trafikksikre kommuner, godkjent av Trygg Trafikk. Bare to andre kommuner i landet har til nå oppnådd tilsvarende status.

Ål kommune fikk 16. september det synlige beviset på at de er Buskeruds første trafikksikre kommune.

I Ål jobber barnehagene og skolene systematisk med trafikkopplæring. Her har kommunen planer og har iverksatt rutiner for å gjøre lokale reiser tryggere.

Her er det sikkerhetskrav til kommunalt ansatte når de kjører bil. Dette er noen av kriteriene for å bli en «trafikksikker kommune» som Ål kommune har oppfylt.

Kommunene er eier av både barnehager, skoler og veier. I tillegg er kommunen selv ofte blant kommunens største arbeidsgivere.

Godkjente kommuner skal forebygge ulykker gjennom et systematisk fokus på sikkerheten

- De har jobbet målbevisst og godt. Dette er ingen garanti for at det ikke vil skje ulykker og det er mye arbeid som gjenstår. Men fokuset på sikkerhet vil komme innbyggerne deres til gode, sier Anne Marit Jordheim, distriktsleder i Trygg Trafikk.

Godkjente kommuner belønnes for det. De får et tryggere lokalmiljø, som igjen fører til bedre omdømme, mindre skader og mer fornøyde innbyggere.

Fylkespolitikerne har sagt at dette arbeidet vil telle positivt når de årlige tilskuddene til trafikksikkerhet skal deles ut.

Før har kommunalt arbeid med trafikksikkerhet stort sett betydd fysiske tiltak. Kommuner har laget gangfelt, fartshumper, fortau og gangveier.

Trafikksikre kommuner må også jobbe med holdningsskapende tiltak overfor egen befolkning, og skape rutiner for sikre reiser lokalt.

- De må oppfylle en rekke kriterier som setter mennesket i fokus. Derfor er dette tilpasset alle kommuner og enhver kommuneøkonomi. Men satsingen krever innsats, sier Kjerstin Spångberg, samferdselsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Trygg Trafikk er svært godt fornøyde med arbeidet som er gjort i Ål. De har virkelig gjort et nybrottsarbeid, nå er flere kommuner i fylket i gang med samme arbeid og Åls erfaringer tilflyter andre kommuner.


Publisert 21. september 2015, oppdatert 21. september 2015.