Bygger fire felts bygate

Bedre trafikkflyt. Fylkeskommunen bruker over 200 millioner kroner til utbygging av fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen.

Onsdag ettermiddag vedtok politikerne i fylkestinget enstemmig oppstart for byggeprosjektet Bjørnstjerne Bjørnsonsgate - basert på en samlet bevilgning på 212,3 millioner kroner.

Mellom Jernbanegata og Telthusgata (se kart under) skal det nå bygges en flott fire felts bygate som vil bedre tilgjengeligheten for gående og syklende, og samtidig øke kapasiteten.

- Vi er glade for at vi kan få bygd ut denne vegen slik at sentrumsringen i Drammen kan fungere som forutsatt, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Prosjektet skal være ferdig utbygget innen utgangen av 2018.

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate kart
Illustrasjon: Statens vegvesen

Rask utbygging

Parsellen Jernbanegata til Telthusgata (markert med rødt i kartet over) er fylkesveg. Fra Telthusgata til Bangeløkka er Bjørnstjerne Bjørnsonsgate riksveg.

Videre fram til Rundtom er det igjen fylkesveg. Vegvesenet er i gang med reguleringsplanlegging av strekningen fra Telthusgata til Rundtom, og ønsker å få bygget statens del av vegen så raskt som mulig.

Det er derfor viktig at fylkeskommunen bygger strekningen Jernbanegata – Telthusgata sammenhengende.

Samarbeider med kommunen

Det har vært et nært samarbeid med Drammen kommune gjennom forberedelsene til detaljplanlegging.

Det er fortsatt en dialog med Drammen kommune om nytt kryss fra Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og inn mot utviklingsområdet ved Marienlyst skal planlegges for Drammen kommune.

Dette regnes å bli avklart innen kort tid.


Publisert 10. desember 2014, oppdatert 10. desember 2014.