Denne vegen utbedres for 40 millioner kroner

Samferdselspolitikerne på befaring på fv 287 i Åmot: - Dette har vært en dårlig veg veldig lenge, men nå blir det en god løsning med sammenhengende gang- og sykkelveg, sier Olav Skinnes (Sp).

Torsdag formiddag var politikerne i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune i Åmot i Modum for å se vegprosjektet med egne øyne.

- Endelig klarer vi å løse utfordringene i Strandgata! Det har vært etterlengtet, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen.

Vegstrekningen har vært preget av forfall og har vært i svært dårlig forfatning.

4000 kjøretøy bruker vegen per døgn, og i sommerhalvåret er det ekstra stor trafikk fordi vegen er  hovedveg til Blaafarveværket.

Befaring fylkesveg 287
Gunnar Knudsen fra Statens vegvesen orienterte politikerne om vegprosjektet torsdag formiddag.

Sammenhengende gang- og sykkelveg

Prosjektet Strandgata - Kjøreplass bru i Åmot består av en ny 1250 meter lang veg, med sammenhengende gang- og sykkelveg.

Politikerne i Buskerud fylkeskommune har bevilget 40 millioner kroner til arbeidet med vegen.

- Nå får vi en god løsning for både gående, syklende og trafikanter, og det blir en god løsning mot Sigdal, fortsetter Skinnes. 

Åpnes før sommerferien

Anleggsarbeidet startet i fjor og arbeidet med den nye vegen skal etter planen være ferdig før sommerferien.

-  Det er et stort prosjekt med ulike utfordringer der grunnforholdene i området er vanskelige, sier Skinnes.

- Men, nå ser vi fram til at vegstrekningen endelig blir ferdig, sier han.

- Nå blir det spennende hvordan vil skal koble fylkesveg 287 inn mot riksveg 35, som blir neste steg. Det blir en krevende, men spennende øvelse, avslutter Olav Skinnes.


Publisert 17. mars 2016, oppdatert 17. mars 2016.