Disse fylkesvegene får ny asfalt i år

Sjekk kartet: Fylkeskommunen bruker nær 100 millioner kroner på ny asfalt på 130 000 meter fylkesveg. Se om det kommer ny asfalt der du bor.

Kart: Disse fylkesvegene får ny asfalt i år (pdf)

I løpet av året vil Buskerud fylkeskommune bruke 96 millioner kroner på å legge nytt dekke på fylkesvegene.

- Vi er opptatt av å ha et godt fylkesvegnett, og i år bruker vi nær 10 millioner kroner mer på asfaltering enn i fjor.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen

Det er Statens vegvesen som prioriterer hvilke strekninger som skal asfalteres på bakgrunn av målinger av tilstanden på vegene, mens det er fylkeskommunen som bevilger penger til asfalteringen.

Buskerud fylkeskommune eier totalt over 1 800 km fylkesveg, og bruker mye på investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

- Buskerud er et langstrakt fylke, så arbeidet må tilpasses, men så fort temperaturen tillater det så legges det ny asfalt.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

Eksempler på strekninger som får ny asfalt:

  • Fv. 283 Bragernestunnelen - Vårveien i Drammen: 2 km
  • Fv. 283 Mjøndalsbrua - Steinberg i Nedre Eiker: 1,8 km
  • Fv. 6 Ramton- Sundby i Røyken: 4,6 km
  • Fv. 40 div strekninger fra Kongsberg til Dagali: 20 km
  • Fv. 192 fra Nore til Røyne i Krødsherad: 4 km
  • Fv. 281 Kana- Ugstad i Hurum: 5 km
  • Fv. 202 fra kryss rv. 7 til avkjøring mot Høgevarde: 2 km
  • Fv. 287 fra Piskerud til Skartum i Sigdal: 2,8 km

Det er fylkeskommunen som betaler og velger hvilke tiltak som skal gjøres på fylkesvegene, mens det normalt er Statens vegvesen som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.


Publisert 31. mars 2016, oppdatert 31. mars 2016.