Drosjenæringen ønsker å bestemme mer selv

Fylkeskommunen ble utfordret av drosjenæringen under dialogmøte. Næringen vil selv bestemme hvilke drosjeeiere de har tilsluttet sentralene.

Hele drosjenæringen fra Buskerud og styreleder i Norges Taxiforbund var torsdag samlet i fylkestingssalen.

Buskerud fylkeskommune hadde invitert næringen til dialogmøte for å høre hvilke utfordringer bransjen står overfor.

- Vi er veldig fornøyd med at samferdselsadministrasjonen og politikerne i fylkeskommunen tar næringen på alvor og setter seg inn i våre utfordringer og framtid, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.

- Hva er den største utfordringen?

- Den største utfordringen vår framover er nok å holde næringen samlet, få til et regelverk slik at de største sentralene som har utfordringer (les: servicenivå/språk etc) får de midlene de trenger for å løse dem, sier Trevland.

-Hvis det er noen som ikke er skikket til å være i drosjeyrket så bør de heller ikke få lov til å være der.

Øystein Trevland, styreleder Norges Taxiforbund

- Er det gode nok rutiner og kontroller for å avdekke problemer?

- Jeg tror nok selskapene kan bli bedre selv, men at de i samarbeid med fylkeskomunen kan bli enda bedre, sier Trevland.

- Det viktigste er jo at publikum har tillit til oss, og at de opplever at det er trygt å ta drosje, sier styrelederen.

Drosjemøte i fylkeshuset

- Problematikken i Nedre Buskerud er at de som legger inn anbud må sørge for at de har kapasitet før de legger inn anbud, sier Kjell Andersen, drosjeeier i Krødsherad.

- Jeg opplever at de legger inn anbud før de har kapasitet, og det har skapt mye uro i næringen, sier han.

- For bygdedrosjenæringen er vi avhengig av folks oppfatning av hvordan vi gjør jobben. I byene lever de av volum, og det er en stor forskjell, mener Andersen.

Drosjeløyver er behovsprøvd og Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet for disse løyvene og vurderer behovet løpende i samarbeid med kommuner og drosjenæringen.

- Møtet har vært interessant og nyttig for oss i fylkeskommunen, sier Olav Skinnes (Sp), hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

-  Det er viktig for oss å høre hvordan næringen selv opplever hverdagen.

Olav Skinnes (Sp), samferdselspolitiker

- Jeg tror vi vil se flere slike dialogmøter. Vi gir jo løyver så det er viktig for oss å være tett på næringen, avslutter Olav Skinnes.


Publisert 7. april 2016, oppdatert 7. april 2016.