Festdag på Labro

Arbeidet på fv. 40 Laugerud bru er ferdigstilt og ble høytidelig markert med festdag og åpning ved fylkesordfører.

 

Arbeidet med brua startet opp i fjor, og kostnadene er beregnet til ca. 20 millioner kroner.  Brua er forsterke  til 10 tonns aksellast og 60 tonn totallast,  kjørebanen har blitt utvidet og gangbanen er skilt ut med kjøresterkt rekkverk. Brua har vært åpen for gang- og biltrafikk under hele anleggsperioden, men med kun ett kjørefelt åpent. Stor er gleden da brua endelig kan brukes i sin helhet.

På markeringen onsdag var det representanter både fra fylkommunen, Statens Vegvesen, entreprenør,  og kommunen i tillegg til barnehagebarn og skoleelever.

Løft for næringslivet i Kongsberg

Fylkesordfører Morten Eriksrød stod for åpningen av brua, og fortalte hvordan brua tidligere har vært en flaskehals for tungtrafikken. Sammen med andre større utbedringer på fylkesveg 40 og E134 gjøres det nå et viktig løft for næringslivet i Kongsbergsområdet og Buskerud.

Eriksrød etterlyser imidlertid et større nasjonalt grep.

- Vi har fortsatt et stort etterslep på vedlikehold på fylkesvegene. Det er derfor viktig at Stortinget nå gjennom NTP øker innsatsen på vedlikehold ved blant annet å fortsette ordningen med rentekompensasjon slik at fylkeskommunene fremdeles kan ta opp rimelige lån som gjør det mulig å raskere få ned etterslepet på fylkesvegene. Dette må prioriteres, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.

 


Publisert 16. mai 2013, oppdatert 28. mars 2014.