Fikk 10 000 kroner for å gå til skolen

- Trafikksituasjonen rundt skolen blir mindre farlig i aksjonsperioden hvor det er færre biler like før og etter skoletid, sier Johan Fosen, «Gå til skolen»-aksjonsjonsansvarlig ved Sætre skole.

Alle klassene fra 2. til 7. trinn på Sætre skole  i Hurum kommune har hele våren deltatt i «Gå til skolen-aksjonen» som FAU har arrangert i nært samarbeid med lærerne.

-  FAU er veldig glade for at Buskerud fylkeskommune også dette året har støttet dette trafikksikkerhetstiltaket med 10 000 kroner, sier  Johan Fosen, gå-til-skolen-aksjonsansvarlig i FAU ved Sætre skole.

- Trafikksituasjonen rundt skolen blir mindre farlig i aksjonsperioden hvor det er færre biler like før og etter skoletid.

Johan Fosen, «Gå til skolen-aksjon»-ansvarlig i FAU ved Sætre skole

Premiepotten på 10 000 kroner dekkes av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg gjennom tilskuddsordningen for frivillige trafikksikkerhetstiltak.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du her.

FAU har gått rundt i hver klasse og delt ut diplom. Samtidig ble elevene takket for flott innsats, og det ble understreket at det viktigste er å delta.

For å få pengepremie måtte hver klasse komme over en av to gå-andelsgrenser som var tilpasset klassetrinnet.

Klasser som kom over den lave grensen fikk i år 455 kroner, mens de som passerte den høye grensen fikk 910 kroner.

-  Klassene konkurrerte altså ikke med hverandre men prøvde å oppnå et bestemt resultat, forklarer Fosen.

«Gå til skolen-aksjon» har sitt utgangspunkt i ønsket om å bedre trafikksikkerheten utenfor skolen ved skolestart og skoleslutt.

Lærerne fikk hver måned «sekundering» på hvordan klassen lå an. Etter en ekstra innspurt de siste to månedene i flere av klassene, klarte denne våren for første gang alle klassene til slutt å få pengepremie.

- I tillegg til å hjelpe litt på den ellers farlige trafikksituasjonen rundt skolen, får elevene frisk luft og mosjon i forkant av skoledagen. Dermed blir antakelig elevene mer opplagte i timene, mener Fosen.

De siste to årene har FAU også lagt vekt på at elevene går sammen: ingen skal gå alene dersom de ikke har et spesielt ønske om dette. Håpet er at gå-til-skolen-aksjonen også bidrar til et bedre miljø blant elevene. 


Publisert 17. juni 2016, oppdatert 17. juni 2016.