Fikk innspill om kollektivtransport

Kommunene i Buskerud kom med konkrete ønsker og innspill til et best mulig kollektivtilbud i fylket.

- Vi samler kommunene til møte fordi vi ønsker å få til et best mulig kollektivtilbud for brukerne i den enkelte kommune, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Tirsdag møtte han ordførere og administrasjon i kommunene i fylket da Buskerud fylkeskommune samlet dem til kollektivråd i fylkeshuset i Drammen.

Hensikten med rådet er å få til informasjonsutveksling og drøfting av spørsmål og strategier knyttet til kollektivtransportens utvikling, lokalt og regionalt.

- Kollektivrådet er en arena for utvekling av erfaringer, og en mulighet for å komme med ønsker og innspill til samarbeidet, fortsetter Johansen.

Fylkeskommunen har gjennom yrkestransportloven ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk.

Kollektivråd

- Et viktig forum

- Kollektivrådet er et viktig forum. Det er derfor jeg er her i dag, sier ordfører i Rollag kommune, Dag Lislien.

- I Rollag er vi klar over at vi ikke har flest innbyggere, og forventer heller ikke tilbud tilsvarende sentrale strøk, sier Lislien.

- Men, vi er veldig opptatt av at for eksempel ungdom som ikke har tilgang på bil også får et tilbud på lik linje med alle andre, sier Rollagordføreren.

- Jeg tenker spesielt på bestillingsruter, det kan være veldig aktuelt for oss. Det er veldig gode erfaringer med dette i Norge, sier Lislien. 

- Mellom to stoler

- Vi i Hurum er en kommune i vekst, men vi faller litt mellom to stoler. Vi er ikke med i den store satsingen. Hurum er ikke en bykommune, og heller ingen distriktskommune, sier ordfører i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie.

-  Derfor er jeg skuffet over det jeg opplever som manglende kollektivsatsing for oss som bor på hurumhalvøya, fortsetter hun.

- Vi har hatt ønsker om hurtigbåt lenge og jobber nå i samarbeid med en klynge på Vestlandet for å få til elektrisk hurtigbåt, sier Vee Bratlie.

- Det er ulike utfordringer i by- og distrikskommuner, og jeg er glad for innspillene fordi det er viktig for oss som fylkespolitikere at vi blir kjent med de lokale utfordringene, sier Trond Johansen.

Blant temaene som ble diskutert var

  • kollektivtrafikk
  • skoleskyss
  • bestillingstransport

Fylkeskommunenes kollktivselskap Brakar fortalte blant annet kommunene at de hver høst avholder møter med de videregående skolene i fylket.

Det holdes også møter med den enkelte grunnskole i kommunene. I tillegg holdes det møter mellom kommuner og Brakar forløpene ut fra behov.


Publisert 19. mai 2015, oppdatert 19. mai 2015.