Film skal hindre elgpåkjørsler

300 hjortevilt blir drept på vegene i Buskerud hvert år. Nå satser hallingene på at film skal hindre elgpåkjørsler.

  • Av Carsten Øhrn

Elg

Prosjektet Vilt og trafikk Hallingdal får 100 000 kroner fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg til informasjonskampanjen «Forebygging av elgpåkjørsler på veg».

- Det betyr veldig mye for oss at vi får støtten fra trafikksikkerhetsutvalget, sier Knut Erik Jetlund, prosjektleder Vilt og trafikk i Hallingdal.

Prosjektet har som mål å hindre viltpåkjørsler i Hallingdal, og begrense skadeomfang når ulykken er ute.

- I Buskerud dør omkring 300 hjortevilt i vegtrafikken hvert år. Elgen utgjør det absolutt største problemet. Elgen er et stort dyr – ofte på flere hundre kilo, og kraften i et sammenstøt er enorm, forklarer Jetlund.

Jetlund sier de skal bruke pengene til å utarbeide informasjonsmateriell rettet mot sjåfører.

- Vi har tidligere laget fysiske tiltak langs veg og jernbane (elektriske gjerder) for å forebygge viltpåkjørsler. Informasjonskampanjen skal bestå av filmer, informasjonsfolder, boards, plakater og annonser, sier han.

Kampanjen skal ikke bare kunne anvendes i Hallingdal, men også i Buskerud og på landsbasis.


Publisert 24. juni 2014, oppdatert 24. juni 2014.