Film skal hindre elgpåkjørsler

300 hjortevilt blir drept på vegene i Buskerud hvert år. Nå satser hallingene på at film skal hindre elgpåkjørsler.

Elg

Prosjektet Vilt og trafikk Hallingdal får 100 000 kroner fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg til informasjonskampanjen «Forebygging av elgpåkjørsler på veg».

- Det betyr veldig mye for oss at vi får støtten fra trafikksikkerhetsutvalget, sier Knut Erik Jetlund, prosjektleder Vilt og trafikk i Hallingdal.

Prosjektet har som mål å hindre viltpåkjørsler i Hallingdal, og begrense skadeomfang når ulykken er ute.

- I Buskerud dør omkring 300 hjortevilt i vegtrafikken hvert år. Elgen utgjør det absolutt største problemet. Elgen er et stort dyr – ofte på flere hundre kilo, og kraften i et sammenstøt er enorm, forklarer Jetlund.

Jetlund sier de skal bruke pengene til å utarbeide informasjonsmateriell rettet mot sjåfører.

- Vi har tidligere laget fysiske tiltak langs veg og jernbane (elektriske gjerder) for å forebygge viltpåkjørsler. Informasjonskampanjen skal bestå av filmer, informasjonsfolder, boards, plakater og annonser, sier han.

Kampanjen skal ikke bare kunne anvendes i Hallingdal, men også i Buskerud og på landsbasis.


Publisert 24. juni 2014, oppdatert 24. juni 2014.