Flere bør gjøre det oftere

Buskerudbysamarbeidet, i samarbeid med Brakar og NSB, lanserer kampanjen «Gjør det». Hensikten med kampanjen er å motivere til å velge kollektivtransport oftere enn man gjør i dag.

Hvert enkelt bidrag nytter selv om man ikke reiser kollektivt hver dag.

Kommunene mellom Lier og Kongsberg har allerede i dag stort press på veisystemet. Vi håper at flere vil oppdage bussen og bruke den litt mer. Det vil gi mange små bidrag til bedre fremkommelighet.

− Kampanjens budskap er at selv små bidrag nytter, og vi vil synliggjøre dette. Hvis man reiser kollektivt eller sykler innimellom, har det betydning i den store sammenhengen. Og jo flere som tenker slik, jo bedre plass blir det på veiene de gangene man velger bilen. Selv bruker jeg nå sykkel eller går oftere om jeg skal på oppgaver i Drammen, sier Tore Opdal Hansen, leder av den politiske styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet og ordfører i Drammen.

I kampanjen heter det at «Dersom alle lar bilen hvile én hverdag i uka, reduserer vi biltrafikken med 20 prosent disse dagene»

− Det er jo et forenklet regnestykke, men viser er at det også blir lettere å ta seg frem på veiene hvis flere velger kollektivt innimellom. Nå, som vi har fått fine, nye busser, er et godt tidspunkt for denne kampanjen, sier Opdal Hansen.

I kampanjen presenteres fem karakterer i ulik fase av livet – og med ulike transportbehov:

  • Henrik og Maria er unge og nyetablerte og i starten av sin yrkeskarriere
  • Hilde er i en travel fase av livet, med tre små barn på skole og i barnehage
  • Fredrik er en karrieremann med travelt tidsskjema
  • Eva har fått roligere dager etter at barna flyttet ut. Alle er de å treffe med sine egne profiler på Instagram. 

Kampanjen er en del av det helhetlige arbeidet i Buskerudbyen. I kombinasjon med andre tiltak, som forbedret busstilbud, bedre fremkommelighet for bussen og bedre tilgjengelighet til togstasjoner med bil, buss og sykkel, har kampanjen som mål å øke andelen buss- og togreiser i Buskerudbyen.  

Kampanjen startet 1. september og vil vare i tre uker. Den vil være synlig i aviser, nettaviser, på plakater, kino, radio, Facebook og Instagram, samt på nettsiden www.gjørdet.no.


Publisert 2. september 2014, oppdatert 2. september 2014.