Flere reiser med buss i Buskerud

Brakar har registrert rundt 7 012 000 reiser med buss i Buskerud. Det er 228 000 flere enn på samme tid i fjor.

Veksten er størst på bylinjene i Hønefoss, Drammen og Kongsberg med henholdsvis 12,4, 6,9 og 4,5 prosent. I Buskerudbyen totalt (Drammen, Lier og Nedre Eiker) er det registrert 4,3 prosent flere reiser.

– Vekst i byområdene kommer som resultat av en bevisst satsing i disse områdene over tid, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

Brakar eies av Buskerud fylkeskommune (100 %).

– I Buskerudbyområdet er det bevilget ekstra midler fra både Buskerud fylkeskommmune og Buskerudbyen i 2018 - 2019. I Hønefoss og Kongsberg har Brakar i større grad omprioritert ved å kutte avganger med få passasjerer om sommeren og heller kjøre oftere resten av året når folk flest reiser.

– Dette er i tråd med de politiske føringene vi har fra vår eier Buskerud fylkeskommune og som er vedtatt i Handlingsprogrammet for kollektivtransport i Buskerud, sier Sundfjord.

– Brakar skal prioritere de områdene hvor folk flest bor. Tallene viser at vi lykkes godt der hvor det settes inn ekstra ressurser til å styrke tilbudet. Økt frekvens i byområdene gir en vekst, sier han.

Les også: Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen vil teste ut nytt kollektivtilbud

Mange nye avganger Drammen – Vikersund

Fra 19. august øker Brakar tilbudet fra Øvre og Nedre Eiker ved å samkjøre linje 100 og 101 bedre.

Dette gir betydelig flere avganger i helgene, men også et bedre rushtidstilbud med fire nye avganger i rushtid og svært mange nye avganger i helgene.

– Vi kjører nå 13 avganger tur/retur lørdag og 15 avganger tur/retur på søndager. Et bedre busstilbud i helgene er noe av det våre kunder etterspør aller mest, sier Sundfjord.

– Vi er derfor svært glad for å kunne tilby økt tilbud disse dagene.

Styrkingen av tilbudet mellom Vikersund og Drammen er blant annet finansiert med midler fra Buskerud fylkeskommune.

Satser i Hønefoss og Kongsberg

Brakar fortsetter å satse videre i Hønefoss-området ved å utvide tilbudet fra skolestart.

– I hovedsak bedrer vi korrespondansen med linje 200 til Oslo på linjer hvor kundene har klaget på dette, samtidig som vi øker tilbudet på bylinjene ytterligere, forteller Sundfjord.

– Vi er veldig godt fornøyd med den store veksten på bylinjene i Kongsberg og nå fortsetter vi å satse på både linje 228 Haldenjordet - Hvervenmoen, 222 Hønefoss - Heradsbygda og 223 Klekken - Haug, samt selvfølgelig linje 200 til Oslo som er svært viktig for mange pendlere i Ringerike og Hole, sier han.

– I Kongsberg har Kongsberg – Skollenborg hatt en jevn og bra vekst de siste tre, og nå dobler vi tilbudet her på lørdager og kjører hver time fram til klokken 20.00, sier Sundfjord.

– I tillegg øker vi litt på to av bylinjene hverdager og lørdag.

I Drammensområdet er det denne gangen kun Lier som får noen ekstra avganger, først og fremst på linje 169 Lierbyen - Oslo.


Publisert 8. august 2019, oppdatert 8. august 2019.