Flest biler per innbygger i Drammen

Biltetthet. Av alle kommunene i Buskerud er det flest biler per innbygger i Drammen. Og i år 2030 vil antall personbiler i Drammen ha økt med 12 000 biler, viser beregninger fra fylkeskommunen.

Flere innbyggere og flere biler. Buskerud har passert 272 000 innbyggere, og det er registrert nær 150 000 personbiler i fylket.

- Beregninger vi nå har gjort viser at folketallet i 2030 vil ha økt til 336 000 innbyggere og det vil være registrert 188 000 personbiler i Buskerud, forklarer rådgiver Espen Karstensen i utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

- Sagt på en annen måte innebærer den forventede befolkningsveksten at det blir en ny bil for hver andre nye innbygger i Buskerud, sier han.

Buskerud fylkeskommune har siden 2013 utarbeidet egne årlige prognoser for befolkningen i Buskerud.

Prognosene er ment både som et planverktøy for fylkeskommunen, men også som en tjeneste for kommunene i fylket.

Innbyggerne har flere biler enn amerikanerne

Buskerud har i dag 272 228 innbyggere og det er registrert 150 134 personbiler, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det betyr at vi har 558 personbiler per 1 000 innbygger. Det er flere biler per innbygger enn i USA, ifølge bilstatistikk fra The World Bank.

Av fylkene i landet er det kun Hedmark (569) og Oppland (559) som har registrert flere personbiler per innbygger enn Buskerud (558).

Av kommunene i Buskerud er det Drammen som i dag har flest biler per 1 000 innbygger:

 • Drammen: 621
 • Sigdal: 611
 • Nore og Uvdal: 604
 • Flesberg: 581
 • Krødsherad: 569
 • Modum: 561 
 • Ringerike: 558
 • Rollag: 556
 • Flå: 550
 • Øvre Eiker: 548
 • Hole: 547
 • Røyken: 536
 • Hurum: 530
 • Gol: 529
 • Lier: 528
 • Kongsberg: 526
 • Nes: 523
 • Hemsedal: 522
 • Hol: 517
 • Ål: 514
 • Nedre Eiker: 505

Bygger for morgendagens behov

65 000 flere nye innbyggere i Buskerud i 2030 fører også til økt transportbehov. Spesielt i nedre del av fylket og i byregionene vil man merke befolkningsøkningen.

- Mange kommuner opplever allerede i dag stort press på vegsystemet, sier Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune.

- Vi har derfor stort fokus på å bygge bedre veger, øke trafikksikkerheten og legge til rette for at flere velger kollektivtransport, sier samferdselssjefen i fylkeskommunen.

Gro Solberg

Bedre transportløsninger

Samferdselssjefen viser til arbeidet som gjøres i Buskerudbyen, kommunene mellom Kongsberg - Lier, der det er et mål å ta veksten i personbiltrafikk ved kollektiv, sykkel og gange.

I følge prognosene vil antall innbyggere i Buskerudbyen øke med 40 000 personer i perioden 2012-2030. Kjører vi like mye bil i 2030 som i dag, vil det bety en kraftig økning i biltrafikken.

Det vil gi dårlig fremkommelighet og lengre køer.

Les også: Nå skal fremtidens transportløsninger formes

En mulighetsstudie som fylkeskommunen, Drammen kommune og Statens vegvesen nå har laget på oppdrag fra fylkespolitikerne, viser hvordan hovedferdselsåren i Drammen - Rosenkrantzgata - kan bli i fremtiden.

- Det er viktig å sikre god framkommelighet for kollektivtransporten, slik at kollektivtransporten ikke blir stående i samme kø som biltrafikken, avslutter Gro Solberg.


Publisert 8. september 2014, oppdatert 8. september 2014.