Følger brøytingen på fv 50 Hol-Aurland

Trafikanter frykter dårligere vinterbrøyting. - Vi vil følge nøye med på driften av fylkesveg 50.

SE OGSÅ: Web-kamera Hol-Aurland (Vestredalen retning mot Hol)

Høyres Terje Vegard Kopperud stilte i sist hovedutvalgsmøte for samferdsel i Buskerud spørsmål om vinterdrift og brøyting av fylkesveg 50 Hol-Aurland.

Kopperud er opptatt av «forutsigbar og god fremkommelighet med god regularitet og sikker trafikkavvikling under vinterforhold, og at utstyret for de som utfører drift og vedlikehold er godt».

- Henvendelser fra brukere av fv50 hevder at de nye kontraktene som skal inngåes vil føre til en reduksjon i antall brøytebiler og at kapasitetskravet på de som settes opp er for liten, sier Kopperud.

Hovedutvalget for samferdselssektoren

Høyrepolitikeren ønsket svar på om at kvaliteten på brøytingen av fv50 bedres, eller ikke forringes ytterligere med de nye brøytekontraktene.

Fylkesveg 50 går mellom Aurland i Sogn og Fjordane og Hol i Buskerud. Fylkesvegen er 94 km lang, 42,4 km i Sogn og Fordane og 51,6 km i Buskerud.

Det er Statens vegvesen Region vest om har driftsanvar for vegstrekningen.

Samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, sier de har god dialog med Sogn og Fjordane fylkeskommune om driften av vegen.

- Det blir ny driftskontrakt fra september i år, og i den nye kontrakten ligger det større krav til entreprenør enn i forrige kontrakt, sier Solberg

- Vi vil i fellesskap med Sogn og Fjordane fylkeskommune følge nøye med på driften, avslutter samferdselssjef Gro Solberg. 


Publisert 14. april 2014, oppdatert 14. april 2014.