Fortsatt vekst i antall bussreiser

Antall bussreiser i Buskerud fortsetter å øke. Totalt ble det foretatt litt over 12,5 millioner reiser i Brakars billettsystem i 2013.

Dette er omtrent 260.000 flere enn året før, og utgjør en økning på 2,1%.

I likhet med tidligere er det fortsatt innbyggerne i de fem Buskerudbykommunene som reiser mest.

Nesten 200.000 av de nye reisene skjer innenfor dette området. Det er først og fremst Drammen og Øvre Eiker som peker seg ut som områder hvor kollektivtrafikken vokser.

På Kongsberg er det også en liten økning. I Lier og Nedre Eiker er trafikken stabil, uten særlige endringer.

I Røyken og Hurum, som ikke inngår i Buskerudbysamarbeidet, ser Brakar også vekst i antall reiser. I Hallingdal og øvre deler av fylket totalt sett er det små endringer i reisetall. Her er også veldig mye av kollektivtrafikken konsentrert om skoleskyss.

Samtidig registrerer Brakar en nedgang i enkelte områder som bekymrer. Det er spesielt Ringeriksområdet som peker seg ut i negativ retning. Der er det nedgang på samtlige linjer.

Enkelte av linjene til Konnerud i Drammen, hvor det ble satset ekstra midler fra Buskerudbyen tidligere, viser nå en nedgang i antall reiser. I Lier og Nedre Eiker er det også en mindre nedgang i 2013.

- Vi har ingen umiddelbar forklaring på dette, sier Henry Gaarde, administrerende direktør i Brakar.

- Generelle analyser av kollektivtrafikk viser at uten investeringer i kollektivsystemet, vil veksten etter hvert stagnere og synke. Vi ser i store trekk vekst at der det investeres – dvs. i Buskerudbyområdet - og nedgang der det ikke er foretatt investeringer over tid.

-I tillegg har veksten i trafikken de siste årene også ført til stort press på kapasiteten på bussene. Vi har nå til dels proppfulle busser mange steder i rushtiden. Det kan gjøre sitt til at folk velger andre reisealternativer, avslutter Henry Gaarde.


Publisert 4. mars 2014, oppdatert 28. mars 2014.