Fylkeskommunen ønsker innspill fra kommunene om Vegvesenets handlingsprogram

Riksvegnettet de neste seks årene: Buskerud fylkeskommune vil ha innspill fra kommunene og kommuneregionene.

Buskerud fylkeskommune mottok 13. oktober forslag til handlingsprogram for 2018 – 2023 fra Statens vegvesen.

Les også: Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for 2018 – 23

Handlingsprogrammet beskriver Statens vegvesens innsats innenfor forvaltning, trafikant og kjøretøy, drift, vedlikehold, planlegging og bygging av veg i 2018 - 2023.

Det gir oversikt over alle investeringstiltak som Statens vegvesen skal gjennomføre i perioden.

- Vi er veldig glad for at det ligger penger inne for videre planlegging av riksveg 35 og at det ligger penger inne slik at man får gjort noe med riksveg 7 og riksveg 52, sier Anne Sandum (Ap), medlem av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

I handlingsprogramperioden er det satt av 300 millioner kroner til utbedring av riksveg 7 og 500 millioner kroner til utbedring av riksveg 52.

Eksempler på andre tiltak i Buskerud:

  • Bygging gang- og sykkelveg på strekningen fra Hønefoss sentrum til sykehuset
  • Langs E134 bygges midtrekkverk på strekningen Mjøndalen til Langebru. Det etableres belysning videre langs E134 mot Darbu
  • Mot slutten av handlingsprogramperioden legges opp til en oppstart av bygging av midtrekkverk på strekningen riksveg 23 Bjørnstad-Dagslett
  • Kulturminnet Kongeveien ved Krokkleiva langs E16 blir utbedret
  • I Gol etableres døgnhvileplass samtidig med bygging av ny sambruksstasjon. Det bygges også nytt kryss og adkomst fra riksveg 7
  • Langs riksveg 7 oppgraderes rasteplasser ved Bromma og Haugastøl
  • Langs riksveg 52 oppgraderes rasteplassen Eikredammen

Buskerud fylkeskommune skal gi sin uttalelse om forslaget innen 31. desember.

- Vi ønsker å få innspill fra kommunene og kommuneregionene som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse, sier samferdselssjef Gro Solberg som nå har sendt brev til kommunene i Buskerud.

Høringsfrist er 1. november.

- Hovedutvalget for samferdselssektoren skal behandle høringsuttalelsen 16. november og vi ser fram til å behandle kommunenes innspill, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget.

Fylkestinget behandler saken 6. desember, og så sendes uttalelsen tilbake til Statens vegvesen.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 ble behandlet i Stortinget 19. juni, og handlingsprogrammet er en konkretisering av innsatsen på riksveg i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan.


Publisert 16. oktober 2017, oppdatert 16. oktober 2017.