Fylkesordfører: - Svært skuffet over forslag til ny nasjonal transportplan

- Jeg er svært skuffet over regjeringens manglende satsing spesielt i Drammensregionen og på Ringerike, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Onsdag klokka 12 presenterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ny Nasjonal transportplan 2018 - 2029.

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk.

- Jeg er svært skuffet over regjeringens forslag, og det er dårlig nytt for spesielt Drammensregionen og Ringerike.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Ringeriksbanen utsettes

Ringeriksbanen og ny E16

Regjeringen foreslår å utsette oppstart av Ringerikesbanen (ny dobbeltsporet jernbane) og ny E16.

Ringeriksbanen vil korte ned reisetiden mellom Hønefoss og hovedstaden. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen med en time.

- Prosjektet er av stor nasjonal og regional betydning, og vi forventet at framdriftsplanen med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024 skulle holdes. Nå blir dette forskjøvet flere år, og det er alvorlig, fortsetter Ryberg.

Buskerud fylkeskommune leverte i fjor inn høringsuttalelse i forbindelse med NTP 2018 - 2029.

Her kan du lese Buskerud fylkeskommunens høringssvar til NTP

- Når det gjelder Buskerudbyen så imøtekommer ikke NTP forventningene. To tog i timen Mjøndalen - Hokksund er ikke omtalt, sier han.

- Kravet til fullfinansiering av Strømsåstunnelen og Holmenbrua i Drammen er heller ikke innfridd.

Det betyr en ny lokalpolitisk behandling av Buskerudbypakke 2, slik det ble lagt opp til i første runde.

Les også: Møtte Buskeruds stortingspolitikerne om samferdselsprioriteringer

Oslofjordtunnelen

Nytt tunnelløp

Fylkesordfører Ryberg er fornøyd med at det kommer et nytt tunnelløp under Oslofjorden.

- Men, den kommer for sent. Anleggsstart blir tidligst i 2024, sier Ryberg.

Fylkesordføreren sendte før jul i fjor et brev til statsråd Ketil Solvik Olsen (Frp) der han ba om fortgang.

- Det er svært viktig med en rask realisering av prosjektet. Eksisterende tunnel har svært dårlig regularitet og har vært stengt ca. 300 ganger i året, sier fylkesordføreren.

- Det medfører en vanskelig situasjon for næringslivet og trafikantene for øvrig, sier Ryberg.

Linnes - E18 blir utsatt

Riksveg 23 Linnes – E18 er forutsatt påbegynt i siste seksårsperiode.

- Strekningen mellom Dagslett i Røyken og Linnes i Lier er allerede under utbygging, og det har vært hele tiden vært forutsatt at strekningen fram til E18 skulle bygges ut i sammenheng, sier han.

- Dette forslaget legger opp til at strekingen fram til E18 ikke blir fullført før om 12 - 15, år, sier Ryberg.

Riksveg 23 er en viktig forbindelse mellom Oslo, Hurumhalvøya og Drammen.

Når det gjelder riksveg 35 Hokksund – Åmot, så står det ingen ting om strekningen i forslaget fra regjeringen.

- Vi krever at strekningen må bygges ut med hensyn til framkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø, avslutter Roger Ryberg.

Stortinget skal behandle regjerings forslag til NTP i løpet av våren.


Publisert 5. april 2017, oppdatert 5. april 2017.