Fylkesordfører i departementet for Hallenskog stasjon

Fylkesordfører Morten Eriksrød og samferdselspolitiker Trond Johansen møtte samferdselsdepartementet om Hallenskog stasjon.

Gjenåpningen av Hallenskog stasjon i Røyken fra september 2013 var en midlertidig løsning mens stasjonen på Høvik ble ombygget.

Dette har vært en kjent forutsetning. På bakgrunn av dette har Buskerud fylkeskommune og hovedutvalget for samferdselssektoren gitt flere innspill til samferdselsdepartementet med forslag til bedringer av togtilbudet i Buskerud.

Ett av mange viktige punktene har vært krav om videreføre stopp ved Hallenskog stasjon.

Innspill i brev av 31. mai 2013 og nærmere presiseringer i brev av 16. august 2013 har ikke ført fram. Med unntak av at det arbeides med et par av tiltakene, ble bl.a. muligheten for fortsatt stopp ved Hallenskog avslått med begrunnelse i krav til snutid og robusthet i rutenettet med vekt på punktlighet i endelig svarbrev før sommerferien..

Fylkesordfører, leder av hovedutvalget og samferdselssjef satte saken på dagsorden i et dialogmøte med bl.a. NSB og jernbaneverket som ble avholdt på fylkeshuset 14. august.

Saken ble tatt opp igjen og man viste til svarbrev fra departementet. Det ble gitt svar, men ingen åpning for endringer.

På bakgrunn av dette bad fylkesordfører Morten Eriksrød om møte med departementet og møtte torsdag ettermiddag statssekretær John-Ragnar Aarset sammen med leder av hovedutvalget Trond Johansen.

Saken ble igjen tatt opp. Helt konkret gikk man inn i problematikken knyttet til Hallenskog stasjon.

- Det var et konstruktivt møte, men departementet har forholdt seg til de premisser og forutsetninger som var satt for gjenåpningen, sier Eriksrød.

- Det ble ikke gitt noen signaler om at det var mulig å få omgjort vedtaket. Imidlertid har vi innstendig bedt om at de ser på saken en gang til, sier han.

- Vi vil følge opp saken om noen dager og håper vi har fått en ny vurdering av dette som kan meddeles i hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen 11. september, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 21. august 2014, oppdatert 21. august 2014.