Fylkesveg 285 stengt i lang tid

På fylkesveg 285 har ca. 60 meter av fylkesvegen rast ut. Selve skadestedet er mellom 150 til 170 meter langt.

  • Av Carsten Øhrn

Nedbøren som har kommet de siste dagene har skapt problemer på vegnettet i Buskerud, verst har det gått ut over fylkesveg 285 Ringeriksvegen.

– På fylkesveg 285 har ca. 60 meter av fylkesvegen rast ut, forteller Anita Tveiten, byggeleder i Statensvegvesen.

Strekningen som er rast ut ligger ca. 2,5 km nord for Enger og selve skadestedet er mellom 150 til 170 meter langt.

– Skadene er omfattende, og det vil ta lang tid før vegen igjen er kjørbar, forteller Tveiten.

I løpet av mandag vil geologer og annet personell fra Vegvesenet undersøke raset nærmere.

– Jeg har gitt klarsignal til at Vegvesenet må sette i gang arbeid så raskt som mulig for å bygge opp vegen på nytt, men det er fare for at vegen vil bli stengt lenge.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

– Vegvesenet kan pr. nå ikke si noe om kostnadene for dette, men jeg har bedt om å få oversikt/anslag så raskt som mulig, fortsetter samferdselssjefen i fylkeskommunen.

Fylkesveg 285 Ringeriksvegen før ras.
Fylkesveg 285 Ringeriksvegen før raset. Foto: Google Maps.

I tillegg til fylkesveg 285, er det også skader på fv. 21 Vestsideveien i Lier, fv. 20 ved Tronstad i Lier og på fv. 284 Modumveien.

I tillegg er det en rekke mindre skader på vegnettet i fylket. Det er fortsatt ventet en del nedbør, og derfor kan det lett oppstå nye skader på vegnettet.


Publisert 8. august 2016, oppdatert 8. august 2016.