Gir 4,3 millioner kroner til tryggere skoleveier

- Vi gir nå penger til gode tiltak som vil gjøre at mange skoleelever i Buskerud kan gå og sykle trygt til skolen, sier Olav Skinnes, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Buskerud fylkeskommune fordeler nå 4,35 millioner kroner til 12 kommuner i fylket til ulike tiltak for trafikksikkerhet.

- Pengene vi bruker skal gi god trafikksikkerhet i nærmiljøet og rundt skolene.

Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Denne uka fordelte FTU 4,08 millioner kroner til kommunale trafikksikkerhetstiltak og 270 000 kroner til frivillige trafikksikkerhetstiltak i Buskerud.

Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i 2018:

 • Gol: 400 000 kr
 • Hemsedal: 1 380 000 kr
 • Røyken: 186 000 kr
 • Lier: 318 000 kr
 • Hurum: 258 000 kr
 • Kongsberg: 300 000 kr
 • Nes: 11 000 kr
 • Drammen: 600 000 kr
 • Ål: 210 000 kr
 • Nore og Uvdal: 273 000 kr
 • Ringerike: 96 000 kr
 • Hol: 50 000 kr

- Et eksempel på støtte er tiltaket i Hemsedal der man vi lage en ny gang- og sykkelveg på 2,6 km fra Holdebakken til Tuv. 47 skolebarn som bor på Tuv må ta buss til skolen fordi det er ikke er trygt å ferdes langs riksveg 52, poengterer Olav Skinnes.

-Et annet er belysning i Oddevalveien i Lier ved skolen. 8 nye stolper og skifte av 9 armaturer. Det er et viktig tiltak som gjør skolevegen tryggere, sier Skinnes.

Olav Skinnes

Det er en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen og samferdselsavdelingen i fylkeskommunen som har utarbeidet forslagene til fordeling som FTU vedtok.

- Arbeidsgruppen har prioritert ut fra kriteriene og prioritert tiltak som gir stor trafikksikkerhetsgevinst for skoleelever, hovedsakelig på kommunale veger, forklarer Skinnes.

Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2018:

Tilskudd gjelder frivillige trafikksikkerhetstiltak i regi av enkeltpersoner, lag eller frivillige organisasjoner.

 • FAU Sando barnehage: 13 000 kr
 • Siri og Hennings minnefond: 20 000 kr
 • Raumyr barnehage SU 30 000 kr
 • FAU Skavanger skole 15 000 kr
 • Rusfri Oppvekst Hallingdal 9 950 kr
 • Drammen og omegn rideklubb 10 780 kr
 • Rønningen Vel 15 000 kr
 • Votndalen 4H 4 000 kr
 • Bu i Nore 20 000 kr
 • FAU Øren skole 25 000 kr
 • FAU Kongsberg International School 12 000 kr
 • FAU Sætre skole 10 000 kr
 • Akebakken barnehage SA 30 500 kr
 • FAU Skattebøl skule 20 000 kr
 • Borgestad barnehage SA 34 000 kr

- Disse 15 tildeles støtte og tiltakene oppfyller søknadskriteriene og er i tråd med FTU sine satsingsområder, avslutter Olav Skinnes.


Publisert 30. januar 2018, oppdatert 30. januar 2018.