Gjentar suksessen med Beltehelt-kampanjen

- Målet er å nå ut til flest mulig av elevene på grunnskolene i Buskerud, sier Olav Skinnes.

Buskerud fylkeskommune gjennomførte høsten 2015 en beltekampanje i samarbeid med BrakarNettbussTrygg Trafikk og Statens vegvesen.

Bakgrunnen for kampanjen var en undersøkelse som ble gjennomført i 2014 som viste at altfor få bruker setebelte i buss.

Les også: - Kult å møte Belteheltene

Beltehelt-kampanjen ble gjennomført i Lier, Røyken/Hurum, Ringerike og Midtfylket.

Beltehelt-kampanjen fikk flere til å bruke belte i buss og derfor vil fylkeskommunen gjennomføre en ny kampanje til høsten for å nå ut til enda flere barn og unge.

- Målet er å nå ut til flest mulig av elevene på grunnskolene i Buskerud, med besøk av Beltehelter på skolebussene.

Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Olav Skinnes (Sp) er leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) og opptatt av at det skal være trygt å reise med buss.

I sist møte vedtok FTU å øke satsingen på kampanjen med 350 000 kroner til totalt 580 000 kroner.

- Forebyggende og holdningsskapende arbeid er nødvendig, og vi er godt i gang med arbeidet med en ny Beltehelt-kampanje.

Olav Skinnes

Det er i utgangspunktet svært trafikksikkert å reise kollektivt og det skjer få ulykker.

Samtidig er skadepotensialet stort når det først skjer en bussulykke, og det er derfor viktig at flest mulig bruker setebelte.

Sikring av skoleelever i buss

Fra 1. juli 2013 skal alle skoleelever med rett til skoleskyss ha tilgang på sitteplass med setebelte.

Buskerud fylkeskommune bevilget ekstra midler til å dimensjonere opp busstilbudet i Buskerud fra og med høsten 2013.

Dette ga alle skolebarn i Buskerud med rett til skoleskyss sitteplass og setebelte. Det er Brakar som er ansvarlig for å utføre skoleskyssen.

Forskriften omfatter ikke skoletransport som foregår med bybusser, såkalt klasse 1-busser.


Publisert 14. juni 2016, oppdatert 14. juni 2016.