Godkjent som trafikksikker kommune: - Dette er veldig stas!

Fikk 50 000 kroner. Nore og Uvdal kommune kan nå smykke seg med tittelen Trafikksikker kommune.

Mandag ettermiddag fikk Nore og Uvdal kommune overrakt diplom, blomster og en sjekk på 50 000 kroner fra Buskerud fylkeskommune som synlig bevis på at de nå kan kalle seg Trafikksikker kommune.

- Dette er veldig stas! Vi er veldig fornøyd med at kommunen setter trafikksikkerhet på dagsorden innenfor alle områder.

Eli Hovd Prestegården, ordfører i Nore og Uvdal kommune

Kommunen øverst i Numedal er den 5. kommunen i Buskerud som får denne annerkjennelsen.

Her finner du en oversikt over alle Trafikksikre kommuner

Fokus på holdningsskapende arbeid

- Det å få en slik annerkjennelse er motiverende og gjør at vi setter et større trykk på holdningsskapende arbeid, fortsetter ordføreren i Nore og Uvdal.

Kommunen er Buskeruds største i areal med hele 2 505 km2.

- Vi er 2 500 innbyggere og alt godt trafikksikkerhetsarbeid starter med god informasjon allerede på helsestasjonen, sier hun.

- Vi har en hjemmetjeneste som ferdes mye i bil, tilsvarende to årsverk, så fokus på trafikksikkerhet er viktig.

Eli Hovd Prestegården, ordfører i Nore og Uvdal kommune

Les også- Den nye gang- og sykkelveien gir barna en tryggere skolevei

- Det viktigste er likevel at hver og en av oss som ferdes i trafikken alltid er bevisst på det ansvaret vi har for egen og andres sikkerhet, understreker hun.

3. klasse ved Rødberg skole tester den nye gangvegen
3. klasse ved Rødberg skole tok i bruk den nye gangvegen i Rødberg i fjor høst. 

Systematisk fokus på sikkerhet

Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe.

I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning.

- Kommunene våre gjør mye trafikksikkerhetsarbeidet, og utmerkelsen Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for det arbeidet de gjør.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune

Godkjente kommuner skal forebygge ulykker gjennom et systematisk fokus på sikkerheten.

Avtaler med flere kommuner

- Nore og Uvdal kommune er den 5. kommunen i Buskerud som har fått denne utmerkelsen, og nå har vi i tillegg undertegnet intensjonsavtaler med Hol, Lier, Nes og Øvre Eiker, sier Skinnes.

Skinnes sier at å være en godkjent kommune teller positivt når de årlige tilskuddene til trafikksikkerhet skal deles ut.

Buskerud fylkeskommune prioriterer arbeidet med å sertifisere flere Trafikksikker kommuner i Buskerud i perioden 2018 - 2021.

- Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er derfor et viktig bidrag for å nå mål om reduksjon i antall omkomne og hardt skadde i trafikken, avslutter Olav Skinnes.

Kommunene får et tryggere lokalmiljø, som igjen fører til bedre omdømme, mindre skader og mer fornøyde innbyggere.


Publisert 27. februar 2018, oppdatert 27. februar 2018.