Grønt skifte i kollektivtransporten

Inngår avtale om bruk av fossilfritt drivstoff - bedre luftkvalitet i Drammensdalen.

Tirsdag 28. juni inngikk Brakar og Nettbuss en avtale om bruk av fossilfritt drivstoff.

Avtalen vil det sette Buskerud helt i front i det grønne skiftet innenfor kollektivtransporten.

Buskerud fylkeskommune ambisiøse mål er å redusere klimagassene med 30 prosent innen 2020. Brakars mål er at bussdriften i hele fylket skal være fossilfri.

Avtalen vil i første omgang sørge for innføring av fossilfritt drivstoff i Drammensregionen allerede fra 1. juli i år.

I dette området foregår hele 65 prosent av bussreisene i fylket.

Det fornybare drivstoffet gir betydelig reduserte klimagassutslipp, og kan redusere også de lokale utslippene av skadelige partikler og nitrogenoksider.

Det kan gi bedre luftkvalitet i Drammensdalen.

- Jeg er stolt over at vi kan være et foregangsfylke og i front når det gjelder å ta i bruk fossilfritt drivstoff på alle busser, nå i første omgang her i Drammensregionen. Dette er et av flere tiltak for å sikre grønn og bærekraftig kollektivtransport.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Norges første storbyområde på fossilfritt drivstoff

- Å kjøre på fornybar diesel er ikke unikt, men det er foreløpig ingen andre storbyområder i Norge som har fått 100 prosent av bussparken over på fossilfritt drivstoff, opplyser administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.

- Vi jobber for å få på plass avtale med vår andre bussoperatør, Norgesbuss, fortsetter Sundfjord.

- Vi har som mål at store deler av bussparken i fylket skal kjøre på fornybart biodrivstoff i løpet av 2017.

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar

Terje Sundfjord fra Brakar og Marianne Renolen i Nettbuss

Brakar skal bidra til å nå de politiske miljømålene som er satt i fylket, og dette er et stort steg i riktig retning.

Syntetisk diesel er en god løsning for å bedre utslippene fra dagens busspark, men Brakar har mål om helt utslippsfri kollektivtransport i byområdene for eksempel ved bruk av elektriske busser.

- Nettbuss er svært glad for at våre oppdragsgivere har et offensivt forhold til miljø og ser fram til å bidra til Brakar og Buskerud fylkeskommunes miljømål.

Arve Veggeland, administrerende direktør i Nettbuss

Gir næringsmuligheter i Buskerud

Utviklingen i bruk av fossilfritt drivstoff følges med stor interesse i næringslivet i Buskerud. Skogsindustrien i fylket ser nye forretningsmulighetene i utnyttelse av skogråstoff til industriell produksjon av klimanøytralt drivstoff.

Elkem, Treklyngen, Avinor og Vardar har etablert prosjektet «Norwegian Wood» som vil utvikle industriell foredling av hele trestokken inkludert biodrivstoff.

Statkraft/Södra Cell Tofte AS er også store innenfor bioenergi og ser på biodrivstoff som en spennende ny mulighet.

Etterspørselen fra kollektivtransporten kan bidra til raskere å få plass ny norsk produksjon av biodrivstoff på Tofte eller Follum.


Publisert 28. juni 2016, oppdatert 28. juni 2016.