Hastemøte om Oslofjordtunnelen: Møter Vegvesenet om tunnelsikkerhet

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, har sammen med fylkesordfører i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen alt på tirsdag.

Buskerud fylkeskommune har over tid sett svært alvorlig på sikkerhetssituasjonen i Oslofjordtunellen.

Så sent som i sist fylkesutvalgsmøte vedtok politikerne å be om å få fortgang i å etablere fast vakt med brannbil og tungbergingsbil ved tunellen.

- De to brannene de siste ukene viser, sammen med alle stans for øvrig i tunellen, at dette er høyst nødvendig, sier fylkesordfører Roger Ryberg.
 
Han vil ikke sitte stille og se på situasjonen, og har sammen med fylkesordfører i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen alt på tirsdag.

Her skal det diskuteres tiltak både knyttet til den akutte situasjonen mange pendlere står i og tiltak for å bedre sikkerheten. 
 
Oslofjordtunellen er stadig viktigere for bo og arbeidsmarkedet rundt Oslofjorden. Den manglende stabiliteten i tunellen er et stort hindre for den regionale utviklingen i området, ikke minst når mange er usikre på å bruke tunellen som arbeidsvei.

At statens vegvesen ikke kommer pendlerne i møte med midlertidige løsninger i situasjonen som nå er oppstått er ikke akseptabelt i følge fylkesordføreren.

Han mener det må være mulig å få opp et passasjerbåttilbud i overgangsperioden, og vil følge dette opp i tirsdagens møte. Samtidig må hovedfokus være på bedre sikkerhet når tunellen åpner.

- Vi kan ikke lenger finne oss i at Vegvesenet ikke iverksetter flere sikkerhetstiltak, sier Ryberg.

Han viser her til fast beredskapsvakt med brannbil og bergingsbil ved tunellen, og tiltak for å scanne og av avvise vogntog med varmeutvikling som tiltak som kunne vært satt i gang for lang tid siden om det hadde vært vilje til dette.

- Vi kan ikke lenger finne oss i at våre innbyggeres sikkerhet nedprioriteres på denne måten, understreker fylkesordføreren.
 
De nødvendige sikkerhetsordninger kan etter Buskerud fylkeskommunes oppfatning iverksettes umiddelbart.

Primært bør Statens vegvesen finansiere dette, men om ikke de stiller opp peker Buskerud fylkeskommune på at man kan bruke av bompenger som står på bok i påvente av nytt tunnelløp.

- Det haster å få opp bedre sikkerhet for bilistene og om staten ikke er sitt ansvar bevisst er en slik løsning bedre enn å fortsette som i dag, i følge fylkesordføreren.
 
Situasjonen rundt tunellen viser også at det nå haster med en permanent løsning på Oslofjordforbindelsen.

- Regjeringen må nå gå fra ord til handling når det gjelder å starte bygging av tunell eller bro, avslutter Ryberg.


Publisert 8. mai 2017, oppdatert 8. mai 2017.