Hektisk anleggsvirksomhet i Krødsherad

Offisiell åpning på Hamremoen. Bygde ny rundkjøring, kollektivknutepunkt, pendlerparkering og 1300 meter gang- og sykkelveg på fire måneder.

Fredag 5. desember foretok fylkesvaraordfører Britt Homstvedt den offisielle åpningen av den nye rundkjøringen på fylkesveg 280 på Hamremoen i Krødsherad kommune.

Anlegget ble påbegynt i juli og åpnet for bruk etter fire måneders anleggsvirksomhet.

- Jeg synes det er helt fantastisk, det er bare å gratulere med innsatsen, sier fylkesvaraordfører Britt Homstvedt i Buskerud fylkeskommune.

Innfallsport til Krødsherad

Etter en avtale som ble inngått i 2005, skulle rundkjøring i Noresund og ombygging av tidligere riksveg 7 og fylkesveg 280 på Hamremoen være en del av prosjektet riksveg 7 Sokna - Ørgenvika.

- Dette betyr veldig mye for oss, dette er blitt en ny fin innfallsport til Krødsherad, sier ordfører i Krødsherad, Olav Skinnes.

Ved siden av rundkjøringen på Hamremoen består prosjektet av en fin kollektivholdeplass, som også inneholder parkeringsplasser for pendlere.

I tillegg er det bygget 1300 meter med ny gang- og sykkelveg.

Fokus på trafikksikkerhet

- Trafikkmessig for skoleungene er dette supert, det er bra for dem som tar buss og for dem som parkerer, så er dette blitt veldig bra, sier Skinnes.

- Vi er veldig glade for at Krødsherad kommune er så fornøyde med resultatet, det er viktig for oss, sier fylkesvaraordføreren.

- Vi har fått en sikker og god trafikkløsning, og som ordføreren sier - vi har tatt vare på kollektivtrafikken og de gående - det er veldig viktig, sier vegsjef i Buskerud, Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen.

Kontrakt om byggingen ble inngått med Buskerudfirmaet Kaare Mortensen AS 2. juli 2014, og siden har det vært hektisk anleggsvirksomhet.

Med den korte byggetiden, og årstid, er det naturlig at enkelte grøntarbeider må utstå til våren 2015.

Vegåpning Hamremoen monument

Krødsherad kommune har tatt initiativ til, og bekostet utsmykning av rundkjøringen. Den er utformet av Anders Kjær (til venstre i bildet over), og skal minne om at Norefjell en gang i tiden var arena for olympiske alpinøvelser. 


Publisert 5. desember 2014, oppdatert 5. desember 2014.