Her blir skolevegen tryggere

Tryggere gang- og sykkelveger. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg støtter 45 lokale tiltak i 14 kommuner i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Tirsdag formiddag fordelte FTU 5,9 millioner kroner til kommunale trafikksikkerhetstiltak (en million kroner mer enn året før) og til frivillige trafikksikkerhetstiltak i Buskerud.

- Vi styrker satsingen på trygge skoleveger i fylket, sier Trond Johansen, leder av trafikksikkerhetsutvalget.

- Tiltakene skal gi god trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø, fortsetter han.

Johansen synes det er svært gledelig at FTU har mottatt så mange gode søknader fra kommunene i fylket.

FTU har mottatt søknader fra 16 kommuner i Buskerud. Kommunene kan søke om 60 prosent dekning av utgiftene til et tiltak.

Fordeling av tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak

Lier kommune:

 • 720 000 kroner til fortau og belysning i Eiksetervegen.
 • 360 000 kroner til oppgradering av holdeplasser og overganger i Joseph Kellers vei.

Modum kommune:

 • 1 290 000 kroner til gang- og sykkelveg med bru i Bokfinkveien.

Hol kommune:

 • 677 150 kroner gangveg i Veslerunden.
 • 50 000 kroner til "Gå til skolen"-kampanje.

Rollag:

 • 420 000 kroner belysning på fylkesveg 40
 • 330 000 kroner til belysning på fylkesveg 107

Nore og Uvdal:

 • 168 000 kroner til gatelys langs gang- og sykkelveg i Uvdal sentrum.
 • 132 000 kroner til belysning lang vegstrekning fra Tunhovddammen til sentrum.

Hole:

 • 72 700 kroner til ventelomme på fylkesveg 58 slik at skolebarna har et sted å stå mens de venter på skolebussen.

Røyken:

 • 102 000 kroner til rekkverk langs Spikkestad-veien.
 • 150 000 kroner til å utbedre bussholdeplass på Hyggenveien, og tilrettelegge for kryssing slik at det blir bedre sikt bak bussen.
 • 60 000 kroner til Belysning i Furubergløkka.
 • 180 000 kroner til å gjøre krysset fylkesveg 6 Sundbyveien - Sokkabekkveien tryggere for skolebarn.

Øvre Eiker:

 • 60 000 kroner til opphøyde gangfelt ved Ormåsen skole.

Kongsberg:

 • 40 000 kroner til reflekser og lys til hjelmer til skoleelever.
 • 30 000 kroner til vårsjekk av sykler.

Ål:

 • 5 000 kroner til trafikkopplæring ungdomsskole.
 • 2 000 kroner til Trafikksikkerhetsdag ungdomsskole.
 • 10 000 kroner til Premiering "Gå til skolen-aksjon".
 • 24 000 kroner til fartshump Bråta idrettsanlegg.
 • 96 000 kroner til to opphøyde gangfelt i Helsetunvegen for å senke farten i Ål sentrum.
 • 48 000 kroner til fartshumper Furubakken.
 • 24 000 kroner til fartshumper Sundrevegen.
 • 36 000 kroner til fartshumper Nossvegen/ snarveg Movegen.

Nedre Eiker:

 • 180 000 kroner til hente-/bringe- løsning ved Åsen skole.

Hemsedal:

 • 18 000 kroner til belysning ved bussholdeplass ved Tuv skole.
 • 54 000 kroner til å utbedre tre fartshumper på skoleveg (Grøndalsvegen).
 • 36 000 kroner til to nye fartshumper på skoleveg (Stupulvegen).
 • 12 000 kroner til merking og skilting av skoleveg (Kyrkjebøvegen).

Drammen:

 • 200 000 kroner til støtte etablering av fortau i Dalegårdsveien for å bedre trafikksikkerheten for skolebarn og barnehagebarn.

Sigdal:

 • 60 000 kroner til fartsreduserende tiltak og skilting på kommunal veg som kommunen kan disponere innenfor de omsøkte tiltakene.

Fordeling av tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak

Hurum:

 • 10 000 kroner til FAU Sætre skole - Gå til skolen- aksjon.

Kongsberg:

 • 15 000 kroner til FAU Skavanger skole - sykkelaksjonsdag og refleksaksjon.

Drammen:

 • 11 100 kroner til FAU Hallermoen skole - refleksaksjon.
 • 40 000 kroner til Minhaj Youth League Drammen - holdningsskapende arbeid, bilbeltebruk og øvelseskjøring.
 • 40 000 kroner til Tyrkiske Unge Arbeider- og Student-forening - Prosjekt "Trygg i trafikken".
 • 20 000 kroner til NAF avd. Drammen og Opland - trafikkopplæring for barn, nye minibiler og refleksvester.
 • 15 000 kroner til FAU Brandengen skole - utdeling av reflekser, refleksaksjon.

Ringerike:

 • 25 000 kroner til Siri og Hennings minnefond - utdeling av refleksvester.
 • 45 250 kroner til Heradsbygda idretsslag - sikring av området mellom klubbhuset og kunstgressanlegget mot motorisert ferdsel ved bruk av manuelle veibommer.

Hallingdal:

 • 9 500 kroner til  Rusfri Oppvekst Hallingdal - holdningsskapende tiltak alkoholfri bilkjøring
 • 8 000 kroern til Torpo Idrettslag - belysning av gangsti.
 • 20 00 kroner til NAF avd. Hallingdal - besøksdag og utdeling av refleksvester til barnehagebarn.

Nore og Uvdal:

 • 20 000 kroner til BuiNore - ny gangvei mellom fv. 40 og Norefjorden.

Publisert 22. januar 2015, oppdatert 22. januar 2015.