Her kommer det nye asfalt

Buskerud fylkeskommune bruker 86 millioner kroner på å asfaltere 100 000 meter fylkesveg i år.

I løpet av våren og sommeren skal Buskerud fylkeskommune bruke 86 millioner kroner på å legge nytt dekke på fylkesvegene.

SE KART OVER VEGENE SOM FÅR NY ASFALT

- Ny asfalt har mye å si for trafikksikkerheten og i år ruller vi ut totalt 100 000 meter med ny asfalt på fylkesvegene, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen.

Det er fylkeskommunen som betaler og velger hvilke tiltak som skal gjøres på fylkesvegene, mens det normalt er Statens vegvesen som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Asfaltlegging

Eksempler på strekninger som får ny asfalt i år:

  • Fv 120: Rødungselve - Stugutjønn: 6,9 km
  • Fv 98: Delledokk - Oredalen: 6,6 km
  • Fv 40: Kravik - Tjørntveit: 6,4 km
  • Fv 281: Skaholtveien - Tveita: 3,6 km
  • Fv 285: Lyngås - Hvam: 3,5 km

- Så fort temperaturen tillater det så legges det ny asfalt, sier Gro Solberg, samferdselsdirektør i fylkeskommunen.

Buskerud fylkeskommune eier totalt over 1 800 km fylkesveg, og bruker mye på investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Les også: Fylkeskommunen skal bruke 3,9 milliarder på samferdsel de neste årene

Asfaltlegging kart

Her ser du hvor det kommer ny asfalt i drammensområdet i år. Illustrasjon: Statens vegvesen


Publisert 18. april 2018, oppdatert 18. april 2018.