Hol godkjent som trafikksikker kommune

Fikk 50 000 kroner. Hol kommune kan nå smykke seg med tittelen Trafikksikker kommune.

Tirsdag fikk Hol kommune overrakt diplom, blomster og en sjekk på 50 000 kroner fra Buskerud fylkeskommune som synlig bevis på at de nå kan kalle seg Trafikksikker kommune.

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Senterpartiet) møtte opp med blomster og sjekk.

Disse kommunene er godkjent:

  • Ål kommune ble godkjent i 2015
  • Rollag kommune ble godkjent i oktober 2016
  • Kongsberg kommune ble godkjent mars 2017
  • Hemsedal kommune ble godkjent mars 2017
  • Nore og Uvdal kommune ble godkjent februar 2018
  • Lier kommune ble godkjent oktober 2018
  • Gol kommune godkjent august 2019
  • Krødsherad kommune godkjent september 2019
  • Hol kommune godkjent oktorber 2019

Buskerud fylkeskommune prioriterer arbeidet med å sertifisere flere Trafikksikker kommuner i Buskerud i perioden 2018 - 2021.

Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe.

Her finner du en oversikt over alle Trafikksikre kommuner

I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning.


Publisert 17. oktober 2019, oppdatert 17. oktober 2019.