Høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2018 - 29

NTP 2018 - 2029: Fylkeskommunen prioriterer Ringeriksbanen, to tog i timen til Kongsberg og Linnes - E18 i Lier. Se oversikt over alle prioriteringene.

29. februar 2016 la Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor frem forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2018 – 2029.

Samtidig med at plangrunnlaget ble overlevert regjeringen ved samferdselsministeren ble det sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som ønsker det.

Fylkeskommunen koordinerer innspill fra kommuner,regionråd og andre relevante aktører i sitt fylke.

Høringsfristen er 1. juli 2016.

Regjeringen planlegger å legge fram stortingsmeldingen om NTP våren 2017.

Her kan du lese Buskerud fylkeskommunens høringssvar til NTP


Publisert 13. juni 2016, oppdatert 13. juni 2016.