Hovedveg mellom øst og vest: Fylkesutvalget i Buskerud vil ha riksveg 7

- Riksveg 7 over Hardangervidda med lang tunnel må velges som forbindelse mellom Gol og Voss, og dermed den andre hovedvegforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet.

I desember i fjor presenterte samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen E134 som en av to hovedveger mellom øst og vest, men han tok ikke stilling til den andre hovedvegforbindelsen.

Statens vegvesen har på oppdrag fra departementet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for riksveg 7 og riksveg 52 mellom Gol og Voss.

Les også: Hva er KVU?

Formålet med KVUen er å utrede hvilken av de to fjellovergangene som i tillegg til E134 er best egnet som den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet.

KVU-rapporten har denne høsten vært på høring, både til lokale og regionale myndigheter og til andre interessenter, med høringsfrist 15. desember.

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune (mot Frps stemme) høringsuttalelse fra fylkeskommunen.

- Jeg setter stor pris på at et nærmest enstemmig fylkesutvalg har en klar uttalelse om riksveg 7 som en av våre to hovedveger mellom Øst- og Vestlandet, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

- I en så omstridt sak, så er det godt gjort å klare å forene kreftene.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Det er også bra at fikk stor enighet om å satse på strekningen Gol – Robru, og at strekningen utenom Trøim/Ulsåk og Hemsedal sentrum utbygges for å imøtekomme krav til trafikksikkerhet og trafikkavvikling som en del av prosjektet, sier Ryberg.

Riksveg 7 vinter

Vegvesenet anbefaler riksveg 52

Begge fjellovergangene er viktig for Hallingdalsregionen og Buskerud.

KVU-rapporten har denne høsten vært på høring, både til lokale og regionale myndigheter og til andre interessenter, med høringsfrist 15. desember.

Vedtok fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune: (mot Frps stemme)

  1. Fylkesutvalget mener Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen har lagt et for snevert hovedmål og effektmål til grunn for valg av hovedvegforbindelse. Fylkesutvalget er kritisk til at betydningen av lokale og regionale ringvirkninger ikke tillegges større vekt ved valg av hovedvegforbindelse.
  2. Fylkesutvalget mener rv.7 over Hardangervidda med lang tunnel må velges som forbindelse mellom Gol og Voss, og dermed den andre hovedvegforbindelsen mellom mellom østlandet og vestlandet. Dette er samlet sett den beste løsningen for lokalsamfunn og næringsliv, vinterregularitet og for å bevare nødvendige levekår for villreinstammen i hht Regional plan for Hardangervidda 2011- 2015.
  3. Fylkesutvalget forutsetter at strekningen Svenkerud- Gol på rv.7 utbygges.
  4. Strekningen Gol - Robru og strekningen utenom Trøim/Ulsåk og Hemsedal sentrum utbygges for å imøtekomme krav til trafikksikkerhet og trafikkavvikling som en del av prosjektet.
  5. Fylkesutvalget støtter ikke utredning av Hordalandsdiagonalen (arm til Bergen) mellom Odda-Bergen.

Miljøpartiet De Grønne stemte mot punkt 4.


Publisert 7. desember 2016, oppdatert 7. desember 2016.