Ikke aktuelt med vinterstengt fv 50 før i 2020

Samferdselspolitikerne i Buskerud møtte Sogn og Fjordane fylkeskommune angående vinterstengt fylkesveg 50 Hol-Aurland. - Ikke aktuelt med vinterstengt veg før tidligst i 2020.

Samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune møtte torsdag samferdselsadministrasjonen i Sogn og Fjordane fylkeskommune angående fylkesveg 50 Hol-Aurland.

- Det er ikke aktuelt å holde vegen vinterstengt før tidligst i 2020, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalgsmøte for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

Fylkesveg 50 går mellom Aurland i Sogn og Fjordane og Hol i Buskerud. Fylkesvegen er 94 km lang, 42,4 km i Sogn og Fordane og 51,6 km i Buskerud.

- Vinteråpen veg er svært viktig for reiselivsnæringen og næringsinteresser i Buskerud, sier Johansen.

Bakgrunnen for at saken kommer opp er at Sogn og Fjordane fylkeskommune vurderer nedskjæringer, og vinterstengt fylkesveg 50 er en av vegene som vurderes.

- Sogn og Fjordane er fullt klar over engasjementet vårt, og at de vil vektlegge det i den videre vurderingen, avslutter Trond Johansen.

Det er Statens vegvesen Region vest om har driftsanvar for vegstrekningen.


Publisert 17. oktober 2014, oppdatert 17. oktober 2014.