Innfører p-avgift for ansatte og besøkende

Buskerud fylkeskommune innfører parkeringsavgift for ansatte og besøkende ved fylkeshuset.

Fylkesutvalget vedtok onsdag ettermiddag at det innføres avgiftsparkering på fylkeshuset innen 1. september 2017 med en sats for alle med parkeringskort
uavhengig av reiseavstand.

Avgiften settes til 20 kroner pr dag, og av miljøhensyn gis det ikke mengderabatt pr
måned.

HC- og el-bilparkering er gratis.

- Det er viktig at vi innfører betaling, fordi vi ønsker at våre ansatte i større grad skal benytte kollektivtransport der det er mulighet for det, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører.

- Det er et skritt i riktig retning av mer miljøfokus, og jeg er glad for at det var et enstemmig vedtak i administrasjonsutvalget der også ansatte deltar, sier Skinnes. 

Avgiften innføres av miljøhensyn.

Parkeringsplassen er reservert fylkeskommunens ansatte, politikere og besøkende i arbeidstiden. Utenom arbeidstid er parkering tilgjengelig for publikum mot avgift.

- Ordningen med p-avgift skal evalueres i løpet av våren 2018, og da får vi se om det er aktuelt å gjøre endringer, sier Skinnes.

I forbindelse med innføring av p-avgift iverksettes det også tiltak for å tilrettelegge for og motivere til bruk av kollektivtransport, sykkel og gange.

Nye ordninger vil blant annet omfatte en bildeleordning med miljøvennlige biler (el-biler, hybrid) på fylkeshuset til bruk for ansatte i tjenesten og privat.

Vedtaket i fylkesutvalget om innføring av p-avgift ble vedtatt med 14 mot en stemme (Fremskrittspartiet).


Publisert 24. mai 2017, oppdatert 24. mai 2017.