Innvandrere vil endre holdningene til sikring av barn i bil

Tyrkiske foreninger i Drammen får 50.000 til holdningskampanje.

Selim Unsal representerer Tyrkisk Unge Arbeidere- og Studentforening som sammen med de Tyrkiske organisasjonene nå får 50.000 kroner i støtte fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) til prosjektet "Trygg i trafikken".

De tok selv kontakt med fylkeskommunen for å få støtte til holdningskampanjen.

- Vi har lest og sett en del skrekktilfeller der det har vært dårlig sikring av barn, så derfor vil vi jobbe for å endre holdningene, sier Selim Unsal.

Unsal er født i Norge og mener lite bevissthet rundt sikring av barn skyldes kulturforskjeller.

- Etniske tyrkere har ikke tradisjon for å være flinke til å sikre barna sine i bilen. Det er ikke vanlig å bruke bilbelte i Tyrkia, det er ikke like strengt, forklarer han.

- Dette er så noe som mange tar med seg fra hjemlandet og til Norge, fortsetter Unsal.

Påbudt å sikre barn
I følge loven er det påbudt å sikre barn i bil i godkjent barnesikringsutstyr til barnet er 135 cm høyt.

- Vi synes det er veldig flott av de selv tok initiativ til denne viktige holdningskampanjen, sier samferdselspolitiker og medlem av FTU, Ana Maria Silva-Harper (H).

- Barna er vår viktigste last, så dette må vi bare prioritere, sier Silva-Harper.

- Det er svært positivt at de tyrkiske foreningene nå vil sette fokus på riktig sikring av barn i bil, sier distriktsleder i Trygg Trafikk i Buskerud, Anne Marit Jordheim.

Av Drammens befolkning på drøyt 65.000 personer er 25 prosent innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (2012).

En stor andel har tyrkisk bakgrunn.

 - Vi ser at dette er det behov for, det er ikke alle som er klar over de norske reglene og hvorfor det er så viktig å sikre barn rett, sier Jordheim.

Økt kompetanse i det tyrkiske miljøet
Politiet, Vegvesenet og Trygg Trafikk vil i samarbeid med foreningene stå for den faglig opplæringen.

Selim Unsal sier de har fem hovedmål for prosjektet:

  • Bevisstgjøre bilfører på sin belte bruk
  • Bevisstgjøre bilføreren på passasjerenes bruk
  • Bevisstgjøre bilføreren på bruken av barnesete
  • Bevisstgjøre passasjerene på sin og andre i bilens belte bruk
  • Øke kompetansen til bilfører og passasjerene på grunnleggende trafikkregler- og forståelse

- Det viktigste er å danne grupper av frivillige som skal spre kunnskapen og budskapet, sier Unsal.

- Barn og mødre vil bli viktige i dette arbeidet. Mødrene skal forstå at de har en rolle i familien overfor trafikksikring, avslutter Selim Unsal.

Prosjektet starter opp i januar 2014 og er et samarbeid mellom Tyrkisk Unge Arbeidere- og Studentforening, Senter For Integrering Og Inkludering, Det Tyrkiske Samfunnet i Norge, Tyrkisk Kvinneforening og Det Islamske Kultursenter i Drammen.


Publisert 5. september 2013, oppdatert 28. mars 2014.