Jobber sammen for bedre standard på riksveg 7

Fylkeskommunen samlet ordførerne og Vegvesenet. Vil prioritere Vegpakke Hallingdal i Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

Buskerud fylkeskommune samlet sist fredag ordførere fra Hallingdal og Statens vegvesen for å komme i gang med Vegpakke Hallingdal.

- Vi er veldig glade for at fylkeskommunen og Vegvesenet er så positive til å etablere et slikt samarbeid.

Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune

Det er stor enighet på Stortinget at det må igangsettes planlegging av Vegpakke Hallingdal.

«Denne strekningen har behov for opprusting Ørgenvika–Svenkerud og ny vei Svenkerud–Gol. Både rv. 7 Hardangervidda som er valgt som hovedveg for personbil/turisttrafikk øst–vest, samt rv. 52 Hemsedalsfjellet som er valgt som hovedveg for tungbiltrafikk, er avhengig av opprustning/nybygg på rv. 7 Ørgenvika–Gol.»

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2018–2029. 

Rv 7 Gol - Ørgenvika illustrasjon

- Sokna - Ørgenvika er et vellykket prosjekt, og nå jobber vi sammen for å bedre vegstandarden og trafikksikkerheten på resten av strekningen på riksveg 7 Ørgenvika - Gol.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører 

Les også: - Sparer mye tid med ny veg (offisiell åpning av rv 7 Sokna-Ørgenvika)

Fylkesordfører Ryberg sier det er et mål om å få prioritert vegpakke Hallingdal i Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

- Over 50 prosent av dem som skal til Vestlandet kjører gjennom Hallingdal, så for Hallingdal med nærings- og reiseliv er riksveg 7 en svært viktig strekning, forklarer Ål-ordfører Solveig Vestenfor.

Nå setter partene i gang planarbeid/utredningsarbeid der blant annet følgende vurderes:

 • Helhetlig plan/utredning.7 Ørgenvika – Gol
 • Dele opp i delprosjekter
 • Kostnadsberegning av delprosjekter
 • Prioritering av delprosjekter
 • Bompengeutredning

Riksveg 7 Flå

Det etableres nå en prosjektgruppe som ledes av Statens vegvesen. Regionrådet og Buskerud fylkeskommune deltar.

- Det er viktig for oss å komme i gang med konkrete planer. Vi skal jobbe med det faglige og jeg tror dette vil bli veldig bra, sier Rolf Helge Grønaas, avdelingsdirektør vegavdelingen i Buskerud, Statens vegvesen.

- Vi har stor tro på at det er mulig å få gjennomført mye med et slik samarbeid.

Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune

Det skal holdes jevnlige (2 pr. år) møter mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene i Hallingdal. Fylkeskommunen har ansvaret for disse møtene.

Til stede på oppstartsmøtet:

 • Tor Egil Buøen, ordfører i Flå
 • Tore Haraldset, ordfører i Nes
 • Heidi Granli, ordfører i Gol
 • Petter Rukke, ordfører i Hol
 • Solveig Vestenfor, ordfører i Ål
 • Knut Arne Gurigard, regionrådet for hallingdal
 • Solveig Hovda, Strategistaben Statens vegvesen Region sør
 • Rolf Helge Grønaas, avd.direktør vegavdelingen i Buskerud, Statens vegvesen
 • Roger Ryberg, fylkesordfører
 • Erling Aass, samferdselsavdelingen fylkeskommunen
 • Gro R. Solberg, fylkesdirektør samferdsel fylkeskommunen

Publisert 19. februar 2018, oppdatert 19. februar 2018.