Kutter prisen på månedskort med 500 kroner

Hønefoss-Oslo: - Vårt mål er at langt flere skal ta bussen, sier Trond Johansen (KrF).

Samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommunevedtok i sist møte å subsidiere ekspressbussen Hønefoss-Oslo.

Det betyr at månedskortet kuttes med 500 kroner fra dagens 3 000 kroner til 2 500 kroner. 

- Vi gleder oss til å se utviklingen av antall reisende etter at prisen blir redusert, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Vårt mål er at langt flere skal ta bussen igjen, sier Johansen.

Rabatten er beregnet til å koste 2,7 millioner kroner pr år som nå brukes til å subsidiere pendlerne fra Hønefoss på ekspressbussruta.

- Dette skjer ingen andre steder i fylket og vi er faktisk stolte over å ha fått mulighet for å gjøre dette, sier Johansen.

Hønefoss - Oslo videreføres i regi av Brakar

Politikerne vedtok i tillegg at busstilbudet er sikret videreført fram til ny anbudsrunde trer i kraft 1. august 2016.

Bakgrunnen er at Nettbuss har varslet fylkeskommunen om nedlegging av linje 4 mellom Hønefoss og Oslo fra 1. juli i år.

Det er imidlertid gjennomført forhandlinger mellom fylkeskommunens administrasjonsselskap Brakar AS og Nettbuss Sør As om videreføring av rutetilbudet mot en viss kompensasjon.

Denne avtalen vil gjelde i litt over ett år, og sikrer befolkningen dette rutetilbudet mens det gjennomføres konkurranse om en mer varig ordning fra august 2016. 


Publisert 22. mai 2015, oppdatert 22. mai 2015.