Lokalpolitisk enighet om E134

Fylkestingspolitikerne og lokalpolitikerne i Øvre Eiker og Kongsberg er enige om bompengefinasiering av vegprosjektet.

Animasjon: Slik blir nye E134 gjennom Kongsberg

Dagens E134 mellom Damåsen i Øvre Eiker og Saggrenda i Kongsberg har ikke god nok vegstandard.

Europavegen går gjennom bynære og tettbebygde områder, og strekningen er den mest ulykkesutsatte på E134 i Buskerud.

Defor skal det bygges ny hovedveg og nye lokale sideveger. Deler av strekningen vil blant annet bygges med fire felt.

Øvre Eiker og Kongsberg kommuner har tidligere gitt tilslutning til delvis bompengefinasiering, og onsdag vedtok fylkestingspolitikerne det samme samt opprettelse av et bompengeselskap.

- Vi har hatt en god debatt i fylkestinget i dag, og nå sender vi saken over til Statens vegvesen for videre behandling, og håper på byggestart så snart som mulig, sier fungerende fylkesordfører Britt Homstvedt.

Vedtakene innebærer blant annet at det anlegges følgende bomstasjoner:

  • Ny E134 ved Damåsen i Kongsberg kommune
  • Eksisterende E134 ved Damåsen i Kongsberg kommune
  • Ny E134 ved Saggrenda i Kongsberg kommune
  • Fv. 286 ved Teigen i Kongsberg kommune

I tillegg til ny E134 omfatter prosjektet fullføring av nedføringsvegen til Darbu på fv. 72 og utbedring av jernbaneundergangen ved Teigen på fv. 286.

Jernbaneundergang har svært dårlig standard, og det legges derfor opp til å etablere en ny undergang som gir bedre vegstandard og trafikksikkerhet. Jernbanen legges om på ca. 700 meter, noe som muliggjør høyere framføringshastighet for tog på strekningen.

Kart bomstasjoner E34
Kartet over viser prosjektet og bomstasjonsplasseringene. Illustrasjon: Statens vegvesen


Publisert 7. mai 2014, oppdatert 7. mai 2014.