Lyttet til kommunene om kollektivtransport

Kommunene i Buskerud kom med konkrete ønsker og innspill til et best mulig kollektivtilbud i fylket.

Torsdag samlet Buskerud fylkeskommune ordførere og administrasjon fra kommunene i fylket til kollektivråd i fylkeshuset i Drammen.

- Kollektivrådet er etablert for å sikre bedre dialog mellom kommuner, fylkeskommune, brukergrupper og Brakar, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen.

Les også: Fylkeskommunen bruker over 400 millioner kroner på kollektivtrafikk og skoleskyss i år

Kollektivrådet er en arena for utveksling av erfaringer og mulighet for å komme med ønsker og innspill til samarbeidet.

- Vi ønsker å få til et best mulig kollektivtilbud for brukerne i den enkelte kommune.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel

Les også: Barn som reiser sammen med en voksen får reise gratis i helgen

Les også: Endrer ikke prisen på ungdomskort

Kollektivråd Terje Sundfjord

Fylkeskommunens kollektivselskap, Brakar, opplevde en formidabel vekst i antall kollektivreiser i 2017. Veksten i Buskerud ble på 3,8 prosent, nesten det dobbelte av målet på to prosent.

Administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord (bildet over), deltok i kollektivrådsmøtet og orienterte kommunene om tiltakene fremover.

- Et slikt møte som vi hadde her i dag er viktig fordi vi får innspill fra kommuenne om hvordan vi kan forbedre tilbudet vårt, sier Terje Sundfjord.

- Vi for forklart hvordan vi tenker, og vi går ned på detaljnivå slik at kommunene får best mulig informasjon om lokale ordninger, fortsetter han.

Brakar er et administrasjonselskap som er ansvarlig for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss.

Selskapet er opprettet med sikte på å effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i Buskerud.

- Målet vårt er at vi skal øke antall kollektivreisende, avslutter Terje Sundfjord.

Les også: Buskeruds bidrag til konkurransen Smartere transport i Norge

Fylkeskommunen har gjennom yrkestransportloven ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk.


Publisert 12. april 2018, oppdatert 12. april 2018.