Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 7. februar å øke tilskuddet.

Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 7. februar å øke tilskuddet til Buskerud Kollektivtrafikk (BK) med to millioner kroner.

Pengene tas fra en reservepott i transport for funksjonshemmede (TT-tjenesten).

- Vi hadde nå et sterkt behov for flere penger til BK for å redusere alternativ rutekutt, sier Trond Johansen, leder for hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen.


- Derfor stiller vi de ubenyttede midlene til BKs disposisjon, fortsetter han.

Johansen understreker at dette ikke påvirker tilbudet for TT-brukerne i Buskerud.

- Budsjettet for TT-tjenesten er på 15 millioner kroner for 2012. Tilbudet er utvidet med 100 nye brukere fra 4.000 til 4.100 brukere, og dette er fullfinansiert, avslutter Trond Johansen, leder for hovedutvalget.


Publisert 10. februar 2012, oppdatert 28. mars 2014.

blog comments powered by Disqus