Mest nytte med ny bru på rv 23

Fylkesordfører Eriksrød møter ordførerne i Hurum og Røyken om ny bru. - Ny bru over Oslofjorden gir best samfunnsøkonomisk nytte i forhold til nytt tunnelløp på riksveg 23.

Onsdag formiddag leverte Statens vegvesen sin konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Konklusjonen er at det er mer samfunnsøkonomisk å bygge ny bru på riksveg 23 Oslofjordfjordforbindelsen, enn å bygge nytt tunnelløp.

  • En ny bru ved dagens Oslofjordforbindelse vil koste 13 milliarder kroner, det inkluderer opprustning av dagens tunneler.
  • Utvidelse av Oslofjordtunnelen koster ca 3,8 milliarder kroner.

Møter ordførerne

Jeg har i dag snakket med ordfører i Hurum, Monica Bratlie, og ordfører i Røyken, Rune Kjølstad, og jeg er enig med dem om at en fjordkryssing med ny bru er den mest samfunnsøkonomiske lønnsomme, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Jeg skal nå ha et møte med de to ordførerne for diskutere hvordan vi kan støtte opp engasjementet i Hurum og Røyken for å få til denne kryssingen, sier Eriksrød i Buskerud fylkeskommune.

- Det er en særlig viktig sak for oss i Buskerud å få til en god håndtering av fjordkryssingen, sier fylkesordføreren.

Ny kryssing av fjorden

Ny bru Hurum kart

I KVUen som ble levert samferdselsministeren er det sett på flere ulike løsninger for en ny kryssing i fjorden lenger sør.

Konklusjonen er at det bør satses på ny bru eller tunnel Horten - Moss. En nye bru vil koste mellom 35 - 60 milliarder kroner, og en tunnel vil koste 15 - 25 milliarder kroner.

Konseptet om ny bru over Drøbaksundet ved Filtvet er ikke anbefalt.

 
I november 2013 presenterte Hurum kommune en animasjonsfilm om hvordan kryssingen av Oslofjorden kan bli i fremtiden.


Publisert 19. november 2014, oppdatert 19. november 2014.