Minibusser får stoppe i Oslo

Samferdselsdepartementet har avvist klagen mot busselskapet NOW. Minibussene får stoppesteder i Oslo sentrum.

Selskapet NOW (Norwegian On Wheels) fikk tidligere i år løyve fra Buskerud fylkeskommune for rute med minibusser Notodden - Oslo.

NOW ønsker å drive kommersiell busskjøring på strekningen Notodden - Kongsberg - Drammen - Oslo - Gardermoen med bussavganger hvert 15. minutt.

Planlagt oppstart er 28. juli til Oslo, og til Gardermoen fra 1. januar 2015.

I forbindelse med ønskede stoppesteder i Oslo sentrum har Oslo kommune klaget til Samferdselsdepartementet.

Kommunen ønsket at vedtaket fra Buskerud fylkeskommune om vilkår og traseer for stoppesteder for ruten ble omgjort.

- Samferdselsdepartementet har nå bestemt at ekspressbussruta får bruke stoppesteder i Oslo sentrum, og vi er godt fornøyd med at kollektivtransporten styrkes, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- De reisende får større valgfrihet, og får nå avganger hvert 15. minutter mellom Notodden/Kongsberg og Oslo. Det er positivt, sier Johansen.

Stoppmønsteret i Oslo blir Sjølyst/Skøyen, Vika Atrium, Vika Dokkveien, Oslo Bussterminal, Helsfyr og Furuset før Oslo Lufthavn Gardermoen.

Departementet legger vekt på at det er viktig å styrke kollektivtilbudet inn mot de største byene - også ved å legge til rette for at ekspressbusser får bruke holdeplasser nær sentrum, slik at passasjerene slipper å bytte transportmiddel. Dette hensynet har veid tyngst i vurderingene som ligger til grunn for vedtaket. 


Publisert 2. juli 2014, oppdatert 2. juli 2014.