Møter stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Nasjonal transportplan: - Vi fortalte komiteen om viktige veg- og jernbanestrekninger i Buskerud som vi mener ikke er prioritert høyt nok i regjeringens forslag.

Tirsdag ettermiddag møtte Buskerud fylkeskommune Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i forbindelse med Nasjonal transportplan 2018 - 2029 (NTP).

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk, og 5. april la regjeringen fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan 2018 - 2029.

Det er Stortinget som skal vedta NTP før sommerferien.

- Vi ønsker å fortelle komiteen om viktige veg- og jernbanestrekninger i Buskerud som vi mener ikke er prioritert høyt nok i regjeringens forslag.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) møtte komiteen sammen med gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Rune Kjølstad og samferdselssjef i fylkeskommunen, Gro Solberg.

Ryberg sier det er spesielt to prosjekter de vil hadde fokus på i sitt møte med komiteen:

  • Ny Ringeriksbane og ny E16
  • Buskerudbyen

- Buskerud fylkeskommune er villige til å forskottere 3,2 milliarder kroner til bygging av E16, sier fylkesordføreren.

Dette gjør at prosjektet kan starte opp sammen med Ringeriksbanen i første planperiode. Det vil bli fremmet et prinsippvedtak om dette i fylkestinget i april.

Forutsetningene for dette er at:

  • Regjeringen starter bygging av Ringeriksbanen/E16 tidligere enn forutsatt i NTP
  • Staten bevilger tilstrekkelig med planleggingsmidler til Ringeriksbane/E16-prosjektet slik at planfremdriften opprettholdes

- Vi ønsker at Ringeriksbanen/E16 får byggestart tidligere enn foreslått i NTP, fortrinnsvis i 2019.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Når det gjelder Buskerudbyen som vil fylkesordføreren henstille til komiteen om at det det prioriteres å få 2 togavganger pr. time mellom Drammen og Hokksund i første periode i Nasjonal Transportplan.

Deretter til Kongsberg.

I tillegg bør Holmenbrua og Strømsåstunnelen finansieres 100% med statlige midler

Fylkesordføreren er også opptatt av å framskynde vegprosjektet Linnes - E18 på riksveg 23 i Lier, og ny veg på riksveg 35 mellom Hokksund- Åmot.


Publisert 25. april 2017, oppdatert 25. april 2017.