Nattavganger for Svelvikferja

Utvider rutetilbudet. Samferdselspolitikerne i Buskerud vil ha nattavganger i hele sommer på fergesambandet Svelvik-Verket.

Svelvikferja mellom Svelvik i Vestfold og Verket i Buskerud har i dag avgang hvert 20. minutt fra klokka 06.00 til 22.30.

- Jeg har fått mange henvendelser med ønske om å få flere avganger på Svelvikferja, sier Trond Johansen (KrF), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Torsdag ettermiddag behandlet samferdselspolitikerne saken etter initiativ fra Johansen, og fylkespolitikerne støtter forslaget om å utvide rutetilbudet frem til klokka 01.45 alle dager i perioden 1.juni til 31.august, med oppstart 1.juni i år.

- Det er flott at vi nå får til en løsning med nattavganger i sommermånedene, sier Johansen.

Svelvikferja frakter over 100.000 personbiler- og nærmere 10.000 lastebiler pr år.

SE VIDEO: Landets korteste ferjestrekning - Svelvikferja (NRK)

Buskerud og Vestfold fylkeskommuner har delt ansvar for fergesambandet Svelvik – Verket.

Sambandet driftes av fergeselskapet Fjord 1 og driftsansvaret ivaretas av Buskerud fylkeskommune på vegne av begge fylkeskommunene.

Kostnadene ved de nye avgangene forutsettes delt likt mellom Buskerud og Vestfold fylkeskommuner. Buskerud fylkeskommune oversender nå saken til Vestfold for behandling der.

Svelvik
Illustrasjon: Statens kartverk


Publisert 11. april 2014, oppdatert 11. april 2014.